Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń – raport

 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń – raport
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń miało na celu przedstawienie stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, przekrojowo dla województw, branż i szczebli. W badaniu wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Respondentom zadano pytanie o zadowolenie z pracy. 15% z nich jest zadowolona zdecydowanie, 61% - raczej tak, 19% raczej nie i 5% zdecydowanie nie.

Jednym z głównych czynników determinujących wysokość zarobków jest wykształcenie. Okazuje się, że magistrowie zarabiają ponad dwa razy więcej, niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 5350 i 2500 zł). Proporcjonalność wysokości wzarobków do posiadanego wykształcenia jest widoczna na każdym szczeblu. Osoby z wykształceniem policealnym zarabiają średnio 2900, a maturalnym – 3000, wyższym zawodowym (studia licencjackie, inżynierskie) – 3600, ale już z tytułem magistra – 4200.

Same studia nie są jednak pewnikiem wysokich zarobków. Dużą rolę odgrywa specjalizacja. Szansę na najwyższe płace mają absolwenci informatyki (średnio 6250 zł), elektroniki i automatyki (5900) oraz mechaniki i metalurgii (5000). To kwoty ponad dwa razy większe niż proponowane absolwentom pielęgniarstwa (2670) czy pedagogiki (3013).

Ciekawie przedstawiają się proporcje pomiędzy satysfakcją z wykonywanej pracy a zadowoleniem z wynagrodzenia. Okazuje się, że im wyższy szczebel edukacji, tym więcej osób nie narzeka na swoje zarobki. 42% magistrów jest zadowolonych ze swojej płacy, a 78% z nich lubi wykonywany zawód. Dla osób z wykształceniem podstawowym wartości wynoszą odpowiednio 25% dla zadowolenia z płacy i 67% - z wykonywanej pracy.

Badanie objęło także takie kwestie jak wysokość zarobków a staż pracy. Proporcje te są stałe – im dłuższy czas pracy, tym na wyższe zarobki możemy liczyć. Różnica pomiędzy płacami osób rozpoczynających pracę, a tymi z 16-20-letnim stażem pracy wynosi aż 87% (odpowiednio 2600 i 4875). Zauważa się także znaczny wzrost wysokości zarobków już na początku kariery zawodowej – po 3 latach pracy zarabiamy średnio 23% więcej, niż w pierwszym roku. Po 6 latach wskaźnik wzrasta do 58%.

Czynnikami, które mają wpływ na wysokość zarobków, są też kwestie pochodzenia kapitału firmy. Te z przewagą kapitału zagranicznego oferują pracownikom zarobki rzędu średnio 5000 zł, a polskiego – 3400. Płace różnią się także w różnych sektorach. W firmach prywatnych średnie wynagrodzenie oscyluje wokół 4000 zł, w spółkach państwowych – 3480, a w organizacjach pozarządowych – 3700.

W badaniu uwzględniono również kwestie corocznego wzrostu wynagrodzenia. 42% ankietowanych wskazało, że w 2015 r. zarobiło więcej, niż w 2014. Dla 44% płace w ciągu ostatnich dwóch lat nie zmieniły się, a dla 9% były mniejsze.

Źródło

hrtrendy.pl