Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy zrodził się z potrzeby wymiany doświadczeń i poszerzenia aktualnej wiedzy menedżerów HR firm zaprzyjaźnionych i współpracujących z Grupą Most Wanted!, na tematy związane z praktyką stosowania prawa pracy.

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy jest imprezą odbywającą się przez cały rok, w różnych miejscach Polski. Od listopada 20011 roku odbyło się już XII edycji tego wydarzenia. Do zakończenia tegorocznego cyklu pozostało jeszcze sześć spotkań. Najbliższe już 20 września w Katowicach.

Podczas Kongresu uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień dotyczących bezpiecznych sposobów rozwiązywania umowy o pracę, optymalizacji kosztów poprzez wybór alternatywnych form zatrudnienia, urlopu macierzyńskiego, cywilnoprawnej odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, umowy o zakazie konkurencji oraz wielu innych zagadnień związanych z prawem pracy.

Swoją wiedzą z gośćmi Kongresu podzielą się adwokaci, radcy prawni, specjaliści z firm świadczących usługi outsourcingowe w zakresie kadr, płac i księgowości oraz eksperci w dziedzinie zarządzania jakością, projektami i innowacjami.

W 2013 roku, poza spotkaniem w Katowicach odbędą się jeszcze edycje w:

  • Krakowie (27 września)
  • Gdańsku (11 października)
  • Łodzi (25 października)
  • Warszawie (22 listopada)
  • Poznaniu (6 grudnia)


Więcej informacji na stronie Kongresu.