Odrzuceni kandydaci

 Odrzuceni kandydaci
Z badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter wynika, że 57% kandydatów uważa, że pracodawcy nie dbają o relacje z nimi. Co czwarty (23%) rekrutowany nie dostaje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji, a co drugi (55%) nie został poinformowany o powodach odrzucenia swojej kandydatury.

2/3 rekruterów deklaruje, że dba o współpracę z kandydatami na wszystkich szczeblach rekrutacji. Jednak w opinii przedstawicieli eRecruiter, inicjatora Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, większość firm nie liczy się z tzw. kandydatami odrzuconymi. Nie mają świadomości, że może mieć to zły wpływ na kolejne rekrutacje i negatywne wyniki biznesowe całej firmy. Tylko 1/3 rekrutowanych chociaż raz w życiu otrzymała wiadomość o przebiegu rekrutacji, a w uzasadnieniu odrzucenia informację o słabych i mocnych stronach kandydata.

Badanie pokazuje duży rozdźwięk w kwestii dbania o relacje pomiędzy pracodawcami a kandydatami. Podczas gdy 68% pracodawców deklaruje dbałość o relacje jako istotny obszar procesu rekrutacyjnego, tylko 29% pracowników potwierdza, że tak jest. Wynik ten jest i tak lepszy niż w poprzedniej edycji, gdzie różnica była większa o 6%. Większą dbałość o kandydata widać też na różnych poziomach rekrutacji. 72% osób starających się o pracę dostało informację potwierdzającą wpłynięcie aplikacji. To wynik o 15% lepszy, niż w poprzedniej edycji.

Brak kontaktu z odrzuconym kandydatem wciąż jednak jest problemem. 7/10 zapytanych pracodawców nie utrzymuje żadnego kontaktu z odrzuconymi kandydatami, a jedynie zachowuje ich dane w bazie. Tylko 23% firm informuje osoby, które nie zostały zatrudnione, o kolejnych rekrutacjach.