Odpowiedzialne zarządzanie kapitałem pracującym

 Odpowiedzialne zarządzanie kapitałem pracującym
Właściciele firm, osoby prowadzące własny biznes, na co dzień muszą sprostać trudnemu wyzwaniu, jakim jest zarządzanie kapitałem pracującym, zwanym również kapitałem obrotowym. Przedsiębiorstwo musi zapewnić sobie płynność finansową, jednak utrzymywanie zbyt wysokiej ilości płynnych aktywów może również niekorzystnie wpływać na zyski. Jak więc znaleźć „złoty środek” i zarządzać kapitałem pracującym efektywnie?

Kapitał pracujący – co to takiego?

Kapitał pracujący to miara finansowa, umożliwiająca ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa, bez zachowania której niemożliwe jest bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Firma musi utrzymywać konkretną ilość gotówki, aby być w stanie opłacić wszystkie bieżące zobowiązania, zarówno to wobec kontrahentów, jak i te wobec pracowników. Utrzymywanie nadmiernej ilości gotówki może być jednak niekorzystne dla firmy. Nadwyżki można by wykorzystać na spłatę zadłużenia, generującego odsetki, bądź też przeznaczyć je na nowe inwestycje, mogące przynieść zyski.Jednocześnie, bardzo ważne dla przedsiębiorstwa jest także utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Zapasy te muszą być wystarczające dla zabezpieczenia ciągłości produkcji, nie narażając firmy na przestoje, jak również muszą dać możliwość sprostania nieoczekiwanym, dużym zamówieniom, bez ryzyka niedotrzymania terminów. Tutaj jednak również pojawia się ryzyko złego oszacowania ilości niezbędnych zapasów. Nadmierne ich magazynowanie generuje dodatkowe koszty, może również doprowadzić do spadku wartości produktów, bądź ich całkowitej niezdatności do użytku.

Jak znaleźć „złoty środek”?

W jaki sposób można wypośrodkować oba te aspekty? Jedną z metod efektywnego zarządzania jest analiza poziomu kapitału pracującego oraz wskaźników wypłacalności przedsiębiorstwa. Taka analiza umożliwia utrzymywanie właściwej równowagi pomiędzy płynnością a zyskownością.Inną metodą jest zarządzanie poszczególnymi elementami wpływającymi na zapotrzebowanie na kapitał pracujący. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę cztery najważniejsze aspekty zarządzania kapitałem, czyli: gotówkę, zapasy, należności oraz zobowiązania. Mając odpowiednią wiedzę na temat każdego z tych obszarów, łatwiej będzie zaplanować ile gotówki i ile zapasów może okazać się niezbędne w najbliższym czasie.

Źródło

findict.pl