Od menedżera do lidera

Najlepsi liderzy są jak słońce: słońce daje wszystko co ma roślinom i drzewom, a w zamian za to, rośliny i drzewa rosną w jego kierunku. Jak sprawić by pracownicy tak za nami podążali? Jak stać się autentycznym i skutecznym liderem?

Są ludzie, którzy rodzą się liderami. Zdecydowana większość menedżerów jednak do nich nie należy. Nie muszą się oni martwić, gdyż umiejętności i technik przywódczych można się nauczyć. Trzeba tylko pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • Motywacja – Umiejętność skutecznego motywowania pracowników to trudna, ale opłacalna sztuka. Motywacja wywodzi się z łacińskiego słowa „poruszyć, wprawić w ruch”. Istnieje oczywiście wiele sposobów na to, by poruszyć ludzi. Wielu używa do tego celu zastraszania, jednak przy pracy w strachu pracownicy szybko się wypalają. By zbudować silny, wartościowy i rozwijający się zespół, trzeba użyć zupełnie innych środków niż lęk.


  • Słuchanie, obserwowanie, wymaganie – Aby zaspokoić potrzeby podległych pracowników skuteczny lider musi najpierw je poznać. Powinien dowiedzieć się, na czym zależy członkom jego zespołu, jakie są ich osobiste dążenia i ambicje. Ważne jest też, by umiał dostosować wymagania do ich możliwości i indywidualnych predyspozycji. W klasycznej teorii przywództwa z 1961 roku, W.C.H.Prentice twierdzi, że główną cechą lidera jest umiejętność zrozumienia co motywuje podwładnych i połączenie spełnienia ich indywidualnych potrzeb z realizacją celów zespołu. Mimo tego, że teoria ta ma już kilkadziesiąt lat pozostaje nadal aktualna.


  • Delegowanie zadań – Dobry przywódca potrafi się wycofać i dzielić władzą z podwładnymi. Nie powinien zakładać, że projekt zostanie dobrze wykonany wyłącznie wtedy, gdy będzie patrzył przez ramię każdemu członkowi zespołu. Nie może też na każdym kroku sugerować swoich rozwiązań. Lider powinien wymagać, kontrolować, ale też w niektórych kwestiach dawać wolną rękę.


  • Wizja – Zadaniem przywódcy jest zadbanie o to, aby pracownicy wiedzieli dokąd firma zmierza, jakie ma cele i jak oni mogą przyczynić się do ich osiągnięcia. Chodzi o to, by zbudować zgrany zespół ludzi, którzy wiedzą, co robią i po co. Jeżeli podwładni będą przekonani do wizji rozwoju firmy, będą zgodnie z nią działać. Prawdziwy lider myśli perspektywicznie!


  • Mentor lub coach – Liderowi potrzebny jest ktoś, kto zajmuje się podobną działką lub pracuje w podobnej organizacji, by mógł z nim regularnie i szczerze omówić swoje postępy i problemy. Czasem dobrze jest również skorzystać z pomocy coacha.


  • Entuzjazm przede wszystkim – Prawdziwy lider musi wierzyć, że uda mu się osiągnąć zamierzone cele i jego firma odniesie sukces. Powinien zarażać entuzjazmem innych członków zespołu!


Źródło