Od 1 stycznia można wystawiać faktury zbiorcze

Poświadczanie wielu transakcji sprzedaży jednym dokumentem na koniec miesiąca to duże ułatwienie dla podatników. Jeśli rozliczenia następują w walucie obcej, to konieczne jest jednak stosowanie odpowiednich kursów dla każdej z dostaw.

Generalnie fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, to fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.