Oceny pracownicze demotywują?

 Oceny pracownicze demotywują?
Oceny pracownicze powinny odzwierciedlać rzeczywiste wyniki pracy i motywować pracowników. Okazuje się jednak, że często nie spełniają one swojej roli i zamiast zachęcać, demotywują.

Ocenę można zdefiniować jako złożony proces realizowany przy pomocy specjalnych narzędzi, za pomocą którego zostają zebrane dane na temat postaw, zachowań, potrzeb, oczekiwań i efektywności pracy pracownika. Zdarza się, że pracodawcy podczas oceniania robią błędy. Te popełniane najczęściej to:

1. Niedostateczna wiedza pracowników na temat zakresu obowiązków. Ludzie odnajdują motywację, gdy dokładnie wiedzą, co mają robić. Pracownicy powinni zdawać sobie też sprawę z tego, w jaki sposób ich praca wpływa na realizację celów firmy.

2. Brak jasnych kryteriów oceniania. Pracownicy muszą wiedzieć, co konkretnie będzie oceniane. Powinni znać oczekiwania firmy, gdyż tylko wtedy mogą im sprostać. Powierzone zadania powinny być zgodne z kompetencjami i umiejętnościami osób, które mają je wykonywać. Wtedy istnieje bowiem największa szansa, że zakończą się one sukcesem. Nie znaczy to jednak, że niektórych rzeczy nie mogą wykonywać osoby dopiero zdobywające wiedzę na określony temat. Trzeba jednakże jasno określić, jakie umiejętności muszą one wykształcić i co będzie oceniane, gdy jakiś etap ich pracy się skończy.

3. Nieangażowanie pracowników do opisu stanowisk. Warto włączyć pracowników w proces tworzenia standardów wymagań. Wówczas zbudujemy w nich przeświadczenie, że mogą oni realnie wpływać na funkcjonowanie organizacji.

4. Efekt aureoli. Błąd ten polega na tym, że osoba oceniająca dokonuje całościowej oceny przez pryzmat jednej cechy pracownika - pozytywnej bądź negatywnej.

5. Błąd projekcji. Oceniający rzutuje własne cechy, potrzeby czy wartości na osoby oceniane. Wynika to z faktu, iż odczuwa on obawy związane z ocenianiem go przez jego przełożonych.

6. Ogólniki zamiast konkretów. Oceniający skupia się na ogólnym wrażeniu, zamiast na konkretnych sytuacjach i zachowaniach pracownika.

7. Brak adekwatnych działań rozwojowych. Na bazie przeprowadzonej oceny firma powinna podjąć decyzje personalne o umieszczeniu pracownika w nowych rolach zawodowych, zdecydować o podwyżkach, nagrodach, premiach. Efektem ocen może być też przydzielenie nowych zadań i zredefiniowanie wymagań kompetencyjnych. Ważne, by „coś się zadziało”.

Ocena pracownicza może być jednym ze skutecznych narzędzi motywacji. By jednak tak się stało, powinna być rzetelna, sprawiedliwa i obiektywna. Jeśli jest procesem źle funkcjonującym lub działaniem bez konkretnych rezultatów, to lepiej jej nie robić w ogóle. Pracownika nie oceniamy dla samej oceny. Ocena powinna stanowić punkt wyjściowy do stosownych działań.

Źródła

firma.egospodarka.pl

egospodarka.pl