Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Ludzki organizm zaczyna słabiej funkcjonować, gdy temperatura przekracza 25°C. Zgodnie z literą prawa w czasie upalnych dni pracodawca ma obowiązek zminimalizować zagrożenia w miejscu pracy związane z wysokimi temperaturami.

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność nieodpłatnego dostarczenia pracownikom wody pitnej lub innych napojów. Ich ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do potrzeb fizjologicznych oraz do warunków wykonywanej pracy, zwłaszcza gdy są one uciążliwe. Uznaje się, że z uciążliwością mamy do czynienia w sytuacji, kiedy stopień intensywności któregokolwiek z czynników cechującą daną pracę przekracza średni zakres. Obowiązek dostarczenia pracownikom napojów istnieje w przypadku, gdy temperatura powietrza przekracza 28°C. Ich wydawanie powinno odbywać się zawsze, gdy w środowisku pracy panują uzasadnione warunki do ich odebrania. Napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia napojów w sytuacji, gdy zdecyduje się na montaż klimatyzacji, gwarantującej utrzymanie temperatury poniżej 28°C. Trzeba pamiętać, że w pomieszczeniach, gdzie termometr wskazuje 30°C, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom klimatyzowanego miejsca przeznaczonego do odpoczynku.

Źródło