Obniżki dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2013 roku

 Obniżki dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2013 roku
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej w przyszłym roku będą dostawać znacznie niższe dofinansowanie do pracy swoich pracowników. Ustawa okołobudżetowa zakłada obniżenie poziomu dopłat do wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Zakład pracy chronionej dla każdego niepełnosprawnego pracownika otrzymuje obecnie do wynagrodzenia 1600 zł dopłaty w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także 2880 zł przy znacznym stopniu upośledzenia zatrudnionego. W nadchodzącym roku dopłaty mają wynieść odpowiednio 960 zł i 1920 zł.

Obniżenie kwot dofinansowujących może doprowadzić do masowych zwolnień pracowników niepełnosprawnych, ponieważ kontynuowanie ich zatrudnienia okaże się nieopłacalne. Pod koniec 2012 roku w Polsce pracowało 25% z 2 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Pracodawcy dawali im szansę zarabiania głównie z uwagi na wysokie dopłaty do wynagrodzenia, co skutkowało wzrostem zatrudnienia niepełnosprawnych w latach 2007-2009. Teraz poziom ich zatrudnienia spada, a w przyszłym roku możemy być świadkami likwidacji wielu zakładów pracy chronionej.

Źródło

Niepełnosprawni dostaną mniej