Nowy rekord na rynku pracy

 Nowy rekord na rynku pracy
To już trzeci kwartał z rzędu, w którym liczba pracodawców chcących zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie osiąga coraz wyższy poziom. Wyniki badania „Plany Pracodawców” przeprowadzonego przez Randstad w dniach 17 lipca – 19 sieprnia wskazują, że obecnie już co trzecie przedsiębiorstwo planuje zwiększyć liczbę etatów.

Wyniki dla trzeciego kwartału tego roku pokazują wzrost o dwa punkty procentowe wobec drugiego kwartału – wiosną zwiększyć zatrudnienie chciało 31% pracodawców. Jest to jednocześnie najwyższy wynik, jaki zanotowano w edycjach tego badania przez 6 lat. W pierwszym kwartale 2009 roku tylko 16% pracodawców deklarowało chęć zwiększenia zatrudnienia. I choć cztery lata później wynik wskazywał 19%, od tamtego czasu odsetek ten wciąż rośnie.

Liczby przekładają się na geografię Polski. W zachodniej części kraju chęć zatrudnienia wyrażało aż 45% firm. Na północy i wschodzie było to odpowiednio 21 i 23%. W kwestii branży największe odsetki należą do sektora handlu i napraw – 37% przedsiębiorców deklaruje stworzenie nowych stanowisk. Rozwój zatrudnienia odnotowuje się także w sektorze produkcyjnym (35%), budownictwie (34%) oraz transporcie i logistyce (33%). Najmniejszą skłonność do zwiększenia zatrudnienia przejawiają branże usługowe i pośrednictwa finansowego, odnotowując odpowiednio 4 i 13%.

Pozytywnym zaskoczeniem okazały się również wyniki dotyczące badania otwartości przedsiębiorstw na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Obecnie już nie 18, a 21% firm deklaruje chęć zwiększenia płac. Co więcej, wynik ten jest spójny dla wszystkich regionów Polski. To uwidacznia nowy trend w dziedzinie wynagrodzeń. Grupa największych przedsiębiorstw (29%) planuje podwyżki sięgające maximum 4% i jest to wartość stała. Jednak zwiększyła się liczba firm (z 5 na 14%) chcąca przyznać podwyżki na poziomie 7-9,99% pensji.

Poprawie na ryku pracy ulega również sytuacja najmłodszej grupy wiekowej. I choć bezrobocie wśród ludzi do 24. roku życia wciąż jest dwukrotnie wyższe niż wśród reszty społeczeństwa, wyniki badania Randstad wskazują, że dla 50% pracodawców zatrudniających młodych pracowników ważny jest ich staż pracy i doświadczenie zawodowe. Zatrudnieniu młodych sprzyja również fakt, że część wynagrodzenia i składek na osobę do 30. roku życia pracującą w pełnym wymiarze czasu ma refundować państwo. Po roku pracodawca ma obowiązek zatrzymania pracownika na kolejne 12 miesięcy. Aż 85% badanych popiera taką zmianę, a 58% jest przekonanych, że wpłynie to na zwiększenie liczby zatrudnionych na umowę o pracę poniżej 30. roku życia.