Nowy Framework Kontroli Wewnętrznej wydany przez COSO

COSO wydałonowy framework 2013 Internal Control-Integrated Framework (Framework). Zarówno jego pierwsza wersja opublikowana w roku 1992, jak i późniejsze aktualizacjebyły uważane za główny przewodnik dla projektowania, wdrażania i przeprowadzania wewnętrznej kontroli i oceny jej efektywności.

Framework 2013 ma pomóc organizacjom projektować i wdrażać wewnętrzną kontrolę w świetle wielu zmian w biznesie i środowisku operacyjnym, które nastąpiły od czasu pierwszej publikacji, ma też poszerzyć aplikację wewnętrznej kontroli w adresowaniu operacji i prognozowaniu celów oraz wyjaśnić wymagania, które pomogą ocenić efektywność kontroli wewnętrznej.

COSO wydałoteżdwiepublikacjepomocnicze:Illustrative Tools for Assessing Effectiveness of a System of Internal Control (ObrazoweNarzędziadlaOcenyEfektywnościSystemuKontroliWewnętrznej) orazInternal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples. (Kontrola Wewnętrzna nad Zewnętrznym Raportowaniem Finansowym: Kompendium Podejść i Przykładów). Obrazowe Narzędzia mają być pomocą przy ocenie, czy system kontroli wewnętrznej odpowiada wymaganiom zaprezentowanym w zaktualizowanym Frameworku. Kompendium jest szczególnie ważne dla tych, którzy przygotowują oświadczenia finansowe do celów zewnętrznych, oparte o wymagania z nowego Framework.

Źródło

www.coso.org