Nowoczesna logistyka rozwiązaniem prowadzącym do efektywniejszej inwentaryzacji

 Nowoczesna logistyka rozwiązaniem prowadzącym do efektywniejszej inwentaryzacji
Poziom niedoborów inwentaryzacyjnych wśród firm wciąż jest niezadowalający, ale rozwiązaniem tego problemu może być nowoczesna logistyka - taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez firmę logistyczną i agencję badań. Wynika z niego, że nawet 25% firm wciąż odnotowuje niedobory przy korzystaniu z usług zewnętrznego operatora logistycznego.

Badanie zostało przeprowadzone przez ROHLIG SUUS Logistics - kompleksowego operatora logistycznego i Data Group Consulting, czyli agencję do spraw badań rynkowych. W sondażu uwzględniono trzy grupy firm - przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i branżę e-commerce. To właśnie u tych pierwszych poziom niedoborów jest największy i aż dwukrotnie w porównaniu do przedsiębiorstw produkcyjnych (36% do 18%). Z kolei jeśli chodzi o poziom strat inwentaryzacyjnych w porównaniu do kosztu zakupu towarów, najwyższy wynik odnotowała branża handlu elektronicznego.

Z badania wynika ponadto, że największy spadek niedoborów inwentaryzacyjnych odnotowują firmy, które poświęcają sporą część wydatków na nowoczesną logistykę - mowa o zaawansowanych rozwiązaniach IT, skanowaniu paczek, lepszej organizacji całego procesu czy systemach kontrolingu.

Klienci zostali zapytani również o tolerowany poziom niedoborów. Okazuje się, że połowa akceptuje do 0,25% kosztu zakupu, a co czwarty respondent nie toleruje żadnych strat.

W badaniu wzięło udział 988 firm, które prowadzą głównie handel krajowy i korzystają z usług zewnętrznych operatorów logistycznych. Sondaż przeprowadzono telefonicznie, pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Źródło

Nowoczesna logistyka obniża straty inwentaryzacyjne firm