Nowelizacje w ustawie o sprzedaży na odległość

 Nowelizacje w ustawie o sprzedaży na odległość
Dzięki nowoczesnej technice możliwe jest zawieranie umów na odległość, które jest wygodne, ale jednocześnie problemotwórcze. Dzieje się tak dlatego, że konsumenci zawierający umowy na odległość to grupa prawnie uprzywilejowana. Nowe prawo konsumenckie ma ujednolicić zasady polskich ustaw i dyrektyw unijnych. Dotychczasowe akty regulujące zawieranie umów na odległość zastąpi jedna ustawa o prawach konsumentów.

Co się zmieni?

Uregulowane zostanę obowiązki i zasady oraz tryb zawierania z konsumentami umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Wdrożone zostanie tak zwane „prawo do namysłu”, czyli prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługujące konsumentom. Uregulowane zostaną też kwestie umów związanych z usługami finansowymi, zawieranych bez jednoczesnej obecności stron.

Umowy poza prawem

Ustawa nie będzie mogła być zastosowana do umów zawieranych na odległość, których wartość nie przekracza 10 euro, przy zaznaczeniu, że ustawowy próg wartości dotyczy całej umowy, a nie ceny pojedynczej zakupionej rzeczy. Ustawa nie jest również brana pod uwagę w przypadku umów, które związane są z nabywaniem i przenoszeniem własności nieruchomości lub praw do nieruchomości.

Pisemne potwierdzenie oferowanych warunków

Nowa ustawa wymaga od przedsiębiorcy pisemnego potwierdzenia ustalonych przez telefon warunków. Jeżeli konsument nie otrzyma takiego potwierdzenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy, umowa zostanie unieważniona. Konsument będzie musiał być również poinformowany o prawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia, w tym treści usług posprzedażnych i gwarancji.Uregulowana zostanie konsumencka zgoda milczenia – brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie będzie mogło być potraktowane jako zgoda na zawarcie umowy.

„Prawo do namysłu”

Prawo odstąpienia od umowy przysługujące konsumentom zostanie wydłużone z 10 do 14 dni od jej zawarcia. W przypadku niepoinformowania konsumenta o tym prawie, może on zwrócić towar w okresie do 12 miesięcy od jego zakupu.Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców mogą być dla nich uciążliwe, ale są one gwarancją, że konsumenci chętniej będą korzystać z zakupów na odległość, ponieważ staną się one o wiele bezpieczniejsze.

Źródło

Sprzedaż na odległość – nowe zasady