Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

 Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego.

Nowe przepisy mają usunąć bariery, na które napotkają firmy chcące wejść na rynek pieniądza elektronicznego, oraz ułatwić działalność związaną z wydawaniem, wykupem czy dystrybucją pieniądza elektronicznego. Przepisy regulują też kwestie związane z tworzeniem instytucji pieniądza elektronicznego i nadzorem nad nimi. Mają również ujednolicić przepisy prawa unijnego.

Ustawa poszerza m.in. katalog podmiotów oraz produktów możliwych do wyboru przy dystrybucji świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi m.in. o to, by można było wybrać inną instytucję niż bank lub SKOK, na konto której trafią pieniądze. Przewidziano możliwość korzystania z rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców innych niż banki.

Źródło

Strategie biznesu, Numer 5/2013