Nowe wzory formularzy ZUS

 Nowe wzory formularzy ZUS
Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie dotyczące nowych wzorów formularzy: ZUS, ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS ZSWA. Nowe wzory formularzy ZUS obowiązują od 1 listopada 2013 r. Dotychczasowe formularze ZUS można stosować jeszcze do końca 2013 roku.

Od 1 listopada 2013 r. następujące wzory formularzy ZUS należy składać na nowych drukach:

- zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA;

- zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA;

- zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA;

- zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA;

- wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA;

- imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA;

- imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA;

- deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA;

- zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA;

- zatrudnienie współmałżonka we własnej firmie.

Dotychczas stosowany formularz imiennego raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej o sumbolu ZUS RMUA został zastąpiony formularzami informacji miesięcznej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 1 listopada 2013 r. wprowadza bowiem nowe kody ubezpieczeń i kody świadczenia/przerwy.

Źródło

http://ksiegowosc.infor.pl/