Nowe technologie dla przemysłu

 Nowe technologie dla przemysłu
Eksperci przewidują, że polskie przedsiębiorstwa zwiększą efektywność w latach 2014 -2017 dzięki nowoczesnym technologiom z zakresu automatyki, robotyki i IT. Nowe rozwiązania tj. przemysłowe aplikacje mobilne i systemy zdalnego monitoringu, mają redukować koszty funkcjonowania firm o nawet kilkanaście procent rocznie.

Z analiz przygotowanych przez firmę Astor wynika, że wdrożenie rozwiązań z dziedziny IT dla przemysłu, automatyki i robotyki, zwiększa efektywność przedsiębiorstw. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystanie nowoczesnych technologii prowadzi do poprawienia dostępności maszyn, obniżenia kosztów energii i materiałów produkcyjnych, podniesienia wydajności oraz przyspieszenia przepływu informacji między biznesem, a produkcją.

Zdalny monitoring coraz powszechniejszy

Decyzje strategiczne dotyczące produkcji coraz częściej będą zapadać po zapoznaniu się zarządu z danymi z systemów odpowiedzialnych za gromadzenie, wizualizację i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym. Coraz większą popularność w 2014 roku mają zyskiwać systemy zdalnego monitoringu i sterowania, oparte zarówno na hardware’owych, jak i software’owych rozwiązaniach, dedykowanych różnym branżom przemysłu i infrastruktury. Umożliwiają one bieżący dostęp do danych dotyczących obiektów, produkcji czy sieci, co przekłada się na większe możliwości kontroli, wykrywania awarii i optymalizacji zarządzania zasobami i kosztami.

Globalne rynki – globalne rozwiązania

Liczne przykłady pokazują, że dzięki automatyzacji i informatyzacji produkcji, firmy działające w sektorze przemysłowym, usprawniły swoją działalność i zwiększyły efektywność. Sięganie po nowoczesne systemy ma szczególne znaczenie dla firm działających na rynkach globalnych. Korporacje międzynarodowe coraz częściej chcą standaryzować procesy, jakie mają miejsce w zakładach na całym świecie, sięgając po rozwiązania IT usprawniające przepływ informacji. Taką rolę pełnią m.in. systemy klasy MES (umożliwiające na bieżąco zbieranie informacji o realizacji produkcji), CMMS (zapewniające wsparcie szeroko rozumianego utrzymania ruchu), czy integrujące produkcję z systemami ERP (pozwalającymi na planowanie zasobów).

Źródło

media.netpr.pl