Nowe przepisy gospodarcze dwa razy w roku

 Nowe przepisy gospodarcze dwa razy w roku
Rada Ministrów zdecydowała, że nowe przepisy prawne ważne dla firm będą wchodzić w życie 2 razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Ma to ułatwić prowadzenie biznesu.

Wprowadzona zostanie zasada „dwóch terminów", co oznacza, że przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej będą wchodzić w życie tylko dwa razy w roku, właśnie w określonych dniach: 1 stycznia i 1 czerwca. Zostaną nią objęte rządowe projekty ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Przedsiębiorcy będą mieli co najmniej 30 dni na zapoznanie się z przepisami przed datą wejścia ich w życie. Rząd będzie także rekomendował zastosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw. Taka rekomendacja będzie w stanowisku rządu do projektu.

Zmiana ta ma poprawić funkcjonowanie mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy będą poświęcać mniej czasu na analizę prawa i dostosowanie się do nowych przepisów. Będą mogli skutecznie i racjonalnie planować działalność gospodarczą, co przełoży się na niższe koszty jej wykonywania. Dwa terminy wejścia w życie przepisów dla biznesu obowiązują w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Holandii i na Litwie.

- To bardzo dobre rozwiązanie, ułatwi prowadzenie biznesu. Oczywiście lepiej by było, gdyby taki termin był jeden w roku, ale to rozwiązanie także jest bardzo ciekawe i dobre. Przedsiębiorcom będzie łatwiej kontrolować, co wchodzi w życie, jak zmienia się prawo. Teraz tak naprawdę musieli nieustannie pilnować "kalendarza", a i tak wiele rzeczy umykało. Gdy będzie wiadomo, kiedy przepisy wchodzą w życie będzie łatwiej pilnować wszystkich zmian. Z drugiej strony mam cichą nadzieję, że to rozwiązanie ograniczy gorączkę legislacyjną, która czasami u nas panuje. Może się okazać, że wcale nie trzeba uchwalać tylu przepisów. – komentuje Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło

wyborcza.biz