Nowe przepisy dotyczące odpadów WEEE

Zbiórka i przetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego od 13 sierpnia zeszłego roku odbywa się na nowych zasadach. UE wprowadziła dyrektywę, która ma pomóc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami w Europie.

Do nowych przepisów Polska musi dostosować się do 14 lutego 2014 roku. Oznacza to, że do tego czasu musimy zmienić obowiązujące prawodawstwo krajowe dotyczące odpadów WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Zmiany dotyczą m.in. eksportu tego typu odpadów. Eksporterzy zostali zobowiązani do sprawdzania, czy transportowane przez nich urządzenia działają. Ponadto, muszą oni przedstawiać dokumentację dotyczącą charakteru przemieszczania, które wydaje się niezgodne z prawem.

Nowe regulacje będą wprowadzane w określonych etapach. Od 2016 roku docelowy poziom zbiórki ma osiągnąć 45% sprzedanego sprzętu elektronicznego. Od 2019 roku poziom ten ma osiągnąć 65% lub 85% wytworzonych odpadów WEEE. Każde państwo członkowskie będzie mogło samo zadecydować, według której miary chce być kontrolowane. Ten etap spowoduje, że za siedem lat około 10 mln ton odpadów w UE zostanie objętych odrębną zbiórką. Od 2018 roku zakres tej regulacji obejmie wszystkie kategorie odpadów WEEE.

Od powyższych reguł przewidziano jednak wyjątki. Państwa, które nie będą posiadały niezbędnej infrastruktury lub wykażą się niskim poziomem obrotu sprzętem elektronicznym, będą przez jakiś czas wyłączone z obowiązku realizacji poziomów docelowych.

W Polsce projekt nowej ustawy, który ma zastąpić, obecnie obowiązująca Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, obciąża przedsiębiorców znacznymi obowiązkami. Nie tylko zapłacą oni za wprowadzanie odpadów do obrotu, ale również zostaną wpisani do rejestru, jako podmioty wprowadzające na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami.

Źródło