Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

 Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników
Dzięki zmianom, prawa pracowników delegowanych będą lepiej chronione, a firmy wysyłające będą skuteczniej kontrolowane.

Nowe przepisy precyzują definicję delegowania pracownika, aby pomóc władzom UE ustalić, czy nie dochodzi do prób obejścia prawa, np. poprzez zakładanie tzw. firm-skrzynek pocztowych w krajach o niższym poziomie ochrony pracowników i zabezpieczenia społecznego. Firmy delegujące pracowników będą musiały wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z władzami, informować o liczbie pracowników delegowanych, miejscu i rodzaju ich pracy, jak również dacie rozpoczęcia i zakończenia kontraktu oraz przechowywać podstawowe dokumenty, jak umowy o pracę czy dowody wypłat. Ponadto skonstruowano listę krajowych środków kontroli firm, do której jednak państwa UE będą mogły dokładać dodatkowe środki, o ile będą one „uzasadnione i proporcjonalne”.

Obowiązek informacji

Nowe przepisy poprawiają dostęp do informacji zarówno dla firm, jak i pracowników delegowanych. Obowiązkiem krajów unijnych będzie założenie strony internetowej, na której dostępne będą m.in. informacje na temat warunków zatrudnienia w danym państwie i o sposobie składania skarg. Strona ma być przetłumaczona na język narodowy, którym posługuje się największa liczba pracowników delegowanych.

Źródło

onet.pl