Nowe prawa konsumentów e-sklepów

 Nowe prawa konsumentów e-sklepów
Klienci e-sklepów zyskują nowe prawa, które mają obowiązywać od czerwca 2014 roku. Najważniejsze zmiany w ustawie o prawach konsumenta to na przykład czternaście dni zamiast dziesięciu na zwrot zakupionego towaru w sieci, łatwiejsza reklamacja produktu wadliwego oraz więcej możliwości dochodzenia swoich praw. Właściciele sklepów będą zobowiązani do poinformowania swoich klientów o zmianach oraz do wprowadzenia zmian w regulaminach i procedurach sprzedaży.

-Największym wyzwaniem dla sklepów internetowych jest duża liczba zmian, które należy wprowadzić. Dotyczą one nie tylko informacji, których trzeba udzielić na stronie internetowej, ale które trzeba też wprowadzić technicznie. Dodatkowe są też zmiany w procedurach w sklepie, w serwisie. - twierdzi Julia Mandel, specjalista ds. Prawa i certyfikacji z firmy Trusted Shops.

Taka nowelizacja ustawy dostosuje polskie prawo do wymogów dyrektywy w sprawie praw konsumenckich. Najważniejsza dla konsumentów zmiana to wydłużony czas na zwrot towaru, który będzie wynosił czternaście dni.

Będą także jaśniejsze regulacje dotyczące tego, kto ponosi koszty wysyłki, jakie koszty ponosi konsument, kto odstąpił od umowy. Będą również nowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, np. nie będzie możliwości zwrotu artykułów higienicznych po usunięciu odpowiednich zabezpieczeń – wyjaśnia Julia Mandel podczas konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Trusted Shops.

Jeśli na stronie sklepu nie pojawi się informacja o tym, że konsument może zwrócić towar bez podania przyczyny, to termin na zwrot wydłuży się o rok, a na sprzedawcę może zostać nałożona grzywna.

Zmiany w dyrektywie mają ujednolicić prawo konsumenckie, obowiązujące w 28 państwach. Eksperci twierdzą, że zagwarantuje to podobne warunki konkurencji dla przedsiębiorców, natomiast obowiązek informacyjny zwiększy zaufanie klientów do e-sklepów. Dzięki temu może wzrosnąć transgraniczny handel online.

- Dla polskich sklepów pojawią się większe i lepsze możliwości rozwoju i ekspansji na innych rynkach UE. Nowa ustawa ma też pozytywny wpływ na rynek polski. Po pierwsze, przepisy będą bardziej precyzyjne, a po drugie, będą eliminowane przepisy, które do tej pory sprawiały nam problemy – mówi Mandel dla Agencji Informacyjnej Newseria.

Według eksperta polscy sprzedawcy powinni już zacząć proces dostosowywania swoich serwisów i regulaminów do nowych przepisów, gdyż właściwe przygotowanie dobrze wpłynie na handel online w Polsce.Jedną z nowości będzie też sposób rozstrzygania sporów między sprzedawcą lub usługodawcą a klientem. Dostępna będzie platforma internetowa (ODR), która ułatwi procedurę w przypadku, gdy strony pochodzą z różnych krajów i istnieje bariera językowa.

Źródło

newseria.pl