Nowe oznaczenia opon

Z początkiem listopada 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące umieszczanych na oponach oznakowań. Mają one zapewnić większe bezpieczeństwo i ułatwić konsumentom dostęp do najważniejszych informacji technicznych na temat używanego ogumienia.

Każda nowa opona powinna posiadać informacje na temat efektywności paliwowej, poziomu hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Nowe przepisy mają dostosować nasze regulacje do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Oznaczenia powinny być dostępne dla konsumentów w formie m.in. nalepek na bieżniku, podobnych do tych, jakie informują o klasie energetycznej lodówki czy pralki. Dotyczą one opon, zarówno letnich jak i zimowych, które wyprodukowano po 1 lipca 2012 r. i przeznaczone są do użytku w pojazdach osobowych i ciężarowych oraz przyczepach (typy C1, C2 i C3). Nowe przepisy nakładają obowiązki na dostawców (producentów lub importerów) i dystrybutorów opon i pojazdów. – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Każdy producent czy importer opon musi zadbać o to, aby dystrybuowane przez niego opony posiadały na bieżniku etykietę określającą klasy efektywności paliwowej, hałasu toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni. Takie informacje powinny znaleźć się również w materiałach promocyjnych, stronach internetowych oraz na drukowanej etykiecie w odniesieniu do każdej partii dostarczonych opon.

Jak informuje UOKiK - W ciągu pięciu lat po udostępnieniu na rynku ostatniej opony danego typu Inspekcja Handlowa będzie mogła żądać od dostawcy przekazania dokumentacji technicznej (np. sprawozdań z badań laboratoryjnych) dotyczącej konkretnych opon. W ten sposób możliwe będzie zweryfikowanie, czy przedsiębiorca dostarczający konsumentom opony w sposób poprawny oznakował oferowane produkty.

Źródło