Nowe obowiązki dla małych przedsiębiorców

Coraz więcej podatników VAT traci przywilej zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych.

Lepiej już nie będzie. Limit obrotu, który przesądza o tym, czy podatnik musi mieć kasę, został w tym roku drastycznie zmniejszony – z 40 tys. zł do zaledwie 20 tys. zł.

Wiele firm będzie musiało 1 marca założyć kasy fiskalne. Wystarczy, że w zeszłym roku miały ponad 20 tys. zł obrotu. Limit obrotu zwalniający z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej spadł o połowę. Jest też liczony w niekorzystny dla podatników sposób. Zmiany wynikają z nowego rozporządzenia ministra finansów.