Nowe narzędzie dla zarządzających projektami

 Nowe narzędzie dla zarządzających projektami
Każdy, kto przynajmniej raz miał do czynienia z zarządzaniem projektami wie, jak bardzo złożony i skomplikowany jest to proces. Wymaga wiedzy i skupienia się na kilku aspektach działania jednocześnie. Zarządzanie projektem to dla Project Managerów niełatwy „orzech do zgryzienia”, dlatego też chętnie wspomagają się nowoczesnymi narzędziami, dzięki którym proces ten staje się nieco łatwiejszy, a przed wszystkim mniej czasochłonny. Do grona tych narzędzi dołączył niedawno polski produkt, a mianowicie aplikacja 21pm.

21pm. to darmowa aplikacja, która, począwszy od definicji zarządzania projektem, aż po rozliczenia z kontrahentem, wspiera Project Managerów w ich codziennej pracy. Co więcej, aplikacja jest w stanie koordynować pracę zespołu projektowego, kontroluje rentowność całego projektu lub jego poszczególnych etapów. Fakt, iż jest to polski produkt, czyni interfejs programu przyjaznym i łatwym do korzystania przez polskich menedżerów. Z aplikacji z powodzeniem można korzystać poprzez chmurę, można ją również zainstalować na firmowym serwerze. Jakie są najważniejsze funkcje 21pm.?

• Zarządzanie interesariuszami projektu – program umożliwia gromadzenie informacji o kontrahentach, podwykonawcach jak i o samych pracownikach, zaangażowanych w dany projekt,

• Zarządzanie projektami – funkcja ta umożliwia przede wszystkim porządkowanie i systematyzowanie wszystkich danych dotyczących projektu. Mowa tu między innymi o wszelkiego rodzaju dokumentacji, terminach, notatkach, komentarzach współpracowników, czy nawet o budżecie przewidzianym dla projektu. Co więcej, 21pm. umożliwia również badanie rentowności projektu poprzez mechanizm rejestrujący przepracowany czas w ramach konkretnego zadania. Aplikacja wspiera także, co niezwykle istotne przy każdy projekcie, pracę zespołową, umożliwiając wpisywanie własnych komentarzy i zaleceń, widocznych dla wszystkich pracujących nad danym projektem,

• Zarządzanie zamówieniami i ofertami – aplikacja posiada specjalny moduł, umożliwiający szybkie obsługiwanie zamówień. Jest to szczególnie pomocne w sytuacjach, kiedy trzeba „na szybko” przygotować wycenę danego zlecenia. Konfigurowalny katalog produktów znacznie ułatwia wykonanie takiej wyceny,

• Zarządzanie protokołami i dokumentacją projektową – kolejna, istotna funkcjonalność aplikacji 21pm., służąca między innymi ewidencjonowaniu protokołów odbioru, uproszczeniu dokonywania rozliczeń z kontrahentami.

Wielość funkcji, jakie posiada aplikacja, a także fakt, iż jest ona darmowa i polskiego pochodzenia, czynią produkt niezwykle interesującym. Od premiery 21pm. nie minęło zbyt wiele czasu, zaledwie kilka miesięcy, w najbliższym okresie okaże się więc, czy aplikacja zyska uznanie polskich przedsiębiorców.

Źródło

dlamanagerow.pl