Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów

 Nowe formy egzekucji oraz zmiany w informatyzacji sądów
Wprowadzenie nowego sposobu składania oświadczeń woli, elektronicznej licytacji ruchomości oraz elektronicznego zajęcia rachunku bankowego - to tylko niektóre propozycje zmian w prawie przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: kpc), kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie nowej formy składania oświadczeń woli - tzw. formy dokumentowej. Dla złożenia oświadczenia woli w tej formie będzie trzeba je sporządzić w formie dokumentu oraz w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Przepisy nie mówią, na jakim nośniku będzie można złożyć takie oświadczenie woli, co oznacza, że będzie mógł być to także SMS czy e-mail, a ponadto dla ważności dokumentu nie będzie miał znaczenia fakt, czy jest on podpisany. W formie dokumentowej będzie można złożyć oświadczenia w postaci tekstu, obrazu, dźwięku.

Zmiany w procedurze cywilnej

Projekt zmian w kpc umożliwia wydanie wyroku w procesie cywilnym na posiedzeniu niejawnym, jeżeli pozwany uzna powództwo oraz gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd dojdzie do przekonania, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Projekt umożliwia także sporządzanie elektronicznego uzasadnienia.

Inna ważną zmianą jest wprowadzenie elektronicznej licytacji ruchomości oraz elektronicznego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Poza tym Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Dzięki temu notariusze, urzędnicy skarbowi czy komornicy będą mogli za pomocą systemu informatycznego składać wnioski do sądu wieczystoksięgowego. To powinno zdecydowanie przyspieszyć całą procedurę.

Źródła

wyborcza.biz

biznes.newseria.pl