Nowa ustawa antykryzysowa

Już niedługo pracodawcy będą mogli skorzystać z rozwiązań jakie mają być wprowadzone w celu ochrony miejsc pracy. Jakie rozwiązania przewiduje projekt drugiej ustawy antykryzysowej?

Pracodawcy będący przedsiębiorcami będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań antykryzysowych, które zawarte są w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Rozwiązania znajdujące się w nowej ustawie antykryzysowej będą mogli wykorzystywać pracodawcy:

  1. u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych -nie mniej jednak niż o 15 procent.
  2. którzy zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP, z wyjątkiem przypadku, gdy:
    • zadłużony przedsiębiorca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
    • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia, przewidujący jego pełną spłatę,
  3. którzy nie mogą ogłosić upadłości.