Nowa perspektywa czy ostatnia szansa?

 Nowa perspektywa czy ostatnia szansa?
8 maja 2015 roku w Gdańskim Centrum Wystawienniczo- Kongresowym AMBER EXPO, odbyła się Konferencja pt. „Nowa perspektywa czy ostatnia szansa? Jak zrealizować projekty rozwojowe w budżecie UE 2014-2020” oraz Gala III edycji konkursu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”.

Podczas konferencji zebrani goście mogli dowiedzieć się czegoś m.in. o roli samorządu gospodarczego w rozwoju metropolii, kooperacji jako warunku skutecznej realizacji projektów w nowym okresie programowania, perspektywie rozwoju systemów IT w gminach w świetle nowego okresu programowania, warunkach skuteczności w realizacji projektu, zarządzaniu projektami w działalności Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Zebrani mogli wysłuchać również wystąpienia na temat Dworca w Sopocie jako partnerstwa publiczno - prywatnego oraz dowiedzieć się na czym polega perspektywa partnera publicznego oraz partnera prywatnego, a także dowiedzieć się jak działa władza wykonawcza gminy w obliczu projektów.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się między innymi Michał Glaser, dr Radomir Matczak, Grzegorz Szczechowiak, Krzysztof Rudziński, Alan Aleksandrowicz, Joanna Wiśniewska, Adam Meszczyński i Jacek Kobiela.

Podczas Gali wręczone zostały nagrody laureatom konkursu w kategoriach: Gmiana Przyjazna Przedsiębiorcom, Aktywność na rzecz Przedsiębiorców oraz Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców. W wydarzeniu oraz wręczaniu nagród udział wzięli prelegenci ze świata administracji i biznesu, m.in. dr Janusz Lewandowski- Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego, a także Michał Górski z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W trakcie Gali prelegenci zaprezentowali również wystąpienia na temat wyzwań polskiej gospodarki oraz przedstawili wyniki ankiet na temat gminy przyjaznej przedsiębiorcom.

Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.