Niewypłacalność dłużnika czy tylko gra pozorów?

 Niewypłacalność dłużnika czy tylko gra pozorów?
Dłużników w Polsce systematycznie przybywa. Z roku na rok skala ogłoszonych bankructw wzrasta, powodując lawinę problemów finansowych. Czy jednak dłużnik zawsze boryka się z problemami finansowymi, czy tylko udaje, stwarza pozory niewypłacalności? Bardzo często zdarza się bowiem, że dłużnicy unikają spłaty zaległości jak tylko mogą, choć tak naprawdę stać ich na uregulowanie wszelkich zaległości. W takich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do firmy windykacyjnej.

Dłużnicy uciekają się do wielu sposobów, aby uniknąć spłaty długu. Najpopularniejsze to na przykład ukrywanie majątku, wyprowadzanie działalności do rajów podatkowych, dokonywanie darowizn na rzecz fikcyjnych członków najbliższej rodziny, czy zwyczajne unikanie kontaktów z wierzycielem. Jednak dla wprawionego windykatora uporanie się z tymi metodami to przeważnie żaden kłopot. Na co dzień mają do czynienia nie tylko z takimi sztuczkami.

Dla windykatora najważniejsze jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu gospodarczego. Jest to początek całego procesu windykacji, od którego często zależy cały jego dalszy przebieg. Wiele firm windykacyjnych w ogóle nie podejmuje się działania, jeżeli wywiad wykaże, że nie ma szans na odzyskanie należnej spłaty. Windykatorzy pobierają wynagrodzenie za odniesiony w sprawie sukces, dlatego też w sytuacjach beznadziejnych, z góry skazanych na porażkę, nie przyjmują sprawy.

Jeżeli więc wywiad gospodarczy wykaże możliwość wygrania sprawy, wprawiony windykator podejmie się wszelkich działań mających na celu „zniszczenie przeciwnika”. A arsenał możliwości firmy windykacyjnej jest pokaźny, począwszy od działań polubownych, poprzez konfrontacje i pomoc komornika, kończąc na zabezpieczaniu interesów i cierpliwym wyczekiwaniu na najmniejszy błąd dłużnika. Te ostatnie działania skierowane są przede wszystkim na najbardziej wytrwałych dłużników, którzy na wszelkie sposoby unikają dokonywania spłat.

Należy więc pamiętać, że gdy tylko pojawia się dług, trzeba od razu reagować. Jeżeli własne działania, wezwania do zapłaty nie skutkują, pomoc profesjonalnej firmy windykacyjnej może okazać się nieunikniona.