Natura przywództwa

 Natura przywództwa
Przywództwo nie jest jakimś odległym celem – liderzy nie są jakąś wyjątkową rasą ludzi, która kontroluje los narodów i organizacji. Przywództwo funkcjonuje tu i teraz. Wszyscy mogą wziąć udział w tej podróży.

Jakie są najważniejsze myśli zarządzania opartego na przywództwie?

1. Każdy może się nauczyć przywództwa i lepszego przewodzenia innym. Nie musisz być urodzonym liderem. Przywództwo opiera się na umiejętnościach, których każdy może i powinien się nauczyć. Można to zrobić dzięki obserwacji dobrych i złych przykładów. Nigdy nie przestawaj się uczyć.

2. Żaden lider nie jest idealny. Nie ma lidera, który mógłby otrzymać najwyższe noty we wszystkich kategoriach. Nie dąż do perfekcji; skoncentruj się na ciągłej poprawie i pełnym wykorzystywaniu swoich silnych stron.

3. Liderem można być na każdym poziomie. Przywództwo wiąże się z produktywnością, a nie ze stanowiskiem. Jeśli motywujesz ludzi, by szli tam, dokąd sami z siebie nigdy by się nie wybrali, to jesteś liderem.

4. Wykorzystuj silne strony. Wszyscy liderzy mają wyjątkowe zalety, które pozwalają im odnieść sukces. Wykorzystuj swoje silne strony; szukaj rozwiązań, które skompensują słabsze strony.

5. Przywództwo to sport drużynowy. Nie staraj się zostać samotnym bohaterem. Pracuj z ludźmi, którzy wykazują inne umiejętności i mają zalety równoważące twoje niedostatki.

6. Bądź aktywny. Nie akceptuj zastanego stanu rzeczy. Prawdziwi liderzy zmuszają siebie oraz innych do wysiłku i sięgania tam, gdzie w innym przypadku nigdy by nie sięgnęli, rozwijając w ten sposób samych siebie i całą organizację.

7. Znajdź swoją niszę. Liderzy, którzy odnoszą sukcesy w jednym obszarze, mogą przegrywać w innym; znajdź dla siebie takie miejsce, w którym będziesz mógł w pełni wykorzystać swoje silne strony.

8. Im wyższe stanowisko, tym ważniejsze stają się umiejętności współpracy z ludźmi i prowadzenie właściwej polityki. Umiejętności techniczne wystarczą do uzyskania awansu na niższych poziomach organizacji. Jednak im wyżej pniesz się w hierarchii, tym lepiej musisz opanować sztukę zarządzania ludźmi i prowadzenia właściwej polityki.

9. Na każdym poziomie organizacji obowiązują inne reguły przywództwa. Sukces na niższym poziomie nie gwarantuje sukcesu na kolejnym. Oczekiwania wobec menedżerów zmieniają się – musisz je poznać i rozwinąć nowe umiejętności, które pozwolą sprostać nowym wymaganiom.

10. Jesteś odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za swoje działania, swoją karierę i odczucia.

Źródło

Jo Owen „Samo Sedno-Biblia lidera. Przywództwo.”