Nakręć się na użytkownika

 Nakręć się na użytkownika
Design thinking w centrum zainteresowania stawia użytkownika. Metoda ta pozwala na seryjne tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Cały proces jest bardzo podobny do tego, który jest wykorzystywany przez dizajnerów. Tylko w tym wypadku można go zastosować do stworzenia różnych produktów, czy usług.

Design thinking jest stosowana w takich firmach jak Google, P&G, General Electric czy Airbnb. Metoda ta pozwala tworzyć innowacyjne produkty i usługi ściśle dopasowanych do potrzeb użytkowników. Jej główne cechy to:

• nakierowanie na użytkownika

• szybkie działanie

• generowanie wielu pomysłów na rozwiązanie jednego problemu

• gotowość na szybkie wprowadzanie zmian

Praca zespołowa i słuchanie otoczenia

W myśl filozofii Design Thinking tworzenie nowych rozwiązań poprzedzone jest dogłębną analizą grupy docelowej. Pozwala to na redukcję ryzyka niepowodzenia projektu. Początkującym przedsiębiorcom często pomaga diametralnie zmienić pomysł na biznes, jeszcze na wstępnym etapie jego realizacji. W przypadku funkcjonujących już produktów lub usług dzięki tej metodzie można wprowadzić zmiany, które będą zgodne ze zmieniającymi się potrzebami rynku. Oprócz samego procesu tworzenia, ważne jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu. Zebranie razem specjalistów z różnych dziedzin umożliwia szerokie spojrzenie na rozwiązywany problem.

Źródło

mamstartup.pl