Najważniejsze trendy HR w 2015 roku

 Najważniejsze trendy HR w 2015 roku
Prognozy wskazują, iż globalny rynek oprogramowania dla HR ma w najbliższych latach rosnąć o 2,4% rocznie i osiągnąć w 2020 roku 9,2 miliarda dolarów. W jakie trendy rozwiązań IT będą najchętniej inwestowały działy kadr?

Spodziewany jest wzrost popularności narzędzi wspierających „miękki HR” - zarządzanie talentami czy kompetencjami. Alternatywą dla aplikacji Software as a Service było w ostatnim roku wdrożenie rozwiązania opartego na technologii chmurowej – SAP Success Factors, które pozwoliło na dopasowanie procesów zarządzania zasobami ludzkimi do strategii firmy. Te korzyści, wraz z niższym kosztem wdrożenia i utrzymania spowodują, że firmy będą chętniej interesowały się tym oprogramowaniem.

Firma eMarketer prognozuje w najbliższych latach wzrost użytkowników smartfonów – od 15,4 mln w 2015 do 20,8 mln w 2018 roku. Rosnące znaczenie mobilności wpłynie na rynek oprogramowania dla HR. Aby sprostać oczekiwaniom pracowników chcących wykorzystać aplikacje telefoniczne do złożenia wniosku czy wzięcia udziału w szkoleniu e-learningowym, działy HR będą częściej decydowały się na aplikacje mobilne, które pozwolą pracownikom na więcej elastyczności.

Priorytetem w 2014 roku pozostała optymalizacja działalności operacyjnej. Chętnie decydowano się na wdrożenie do administracji elektronicznych oprogramowań, digitalizację teczek osobowych czy automatyzację w rozliczaniu deklaracji podatkowych. Przewiduje się kontynuację tych trendów w 2015 roku – elektronizacja znacznie usprawnia podstawowe procesy kadrowe. Specjaliści HR są świadomi, iż takie rozwiązania przyniosą nie tylko oszczędności czasowe, lecz także budżetowe.

Źródło

3 najważniejsze trendy w technologii dla HR na 2015 rok