Najważniejsze kompetencje Project Managera

 Najważniejsze kompetencje Project Managera
O tym, że Project Manager musi być osobą o wielu zdolnościach, nie trzeba nikogo przekonywać. Specyfika tego stanowiska sprawia, że Kierownik Projektu powinien posiadać wiele kompetencji, które będą mu potrzebne do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych każdego dnia. Umiejętności i doświadczenie są oczywiście bardzo ważne, wręcz niezbędne, jednak do pełnego obrazu profesjonalnego Project Managera należy jeszcze dodać szereg cech i tak zwanych umiejętności miękkich, dzięki którym i Kierownik Projektu, i podległy mu zespół będą pracować o wiele bardziej efektywnie.

Przeprowadzone przez portal 4pm.pl, we współpracy z Magazynem „Zarządzanie Projektami” badanie, miało na celu sprawdzenie, jakie są najbardziej pożądane i niezbędne cechy i kompetencje, którymi powinien odznaczać się profesjonalny Project Manager. Wyniki są jednoznaczne, prawie 40% badanych wskazało na umiejętność komunikowania się z podwładnymi, innymi pracownikami i kontrahentami. Na drugim miejscu, z ponad 15% wskazań znalazły się zaangażowanie i motywacja, dopiero na kolejnych miejscach respondenci wskazywali zdolności przywódcze i organizacyjne. Dlaczego właśnie te kompetencje respondenci uznali za kluczowe?

W odniesieniu do zdolności komunikacyjnych wskazywano nie tylko na umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania poleceń, ale także na umiejętność słuchania. Profesjonalny Project Manager musi umieć prawidłowo wyrazić swoje myśli, musi jednak też potrafić wysłuchać swoich podwładnych, by zrozumieć ich zamierzenia, a także napotkane na drodze do realizacji celu problemy. Respondenci wskazywali także na umiejętność właściwego komunikowania się, czy też mówiąc wprost „dogadywania się” w sytuacjach kryzysowych. Od postawy Kierownika Projektu może przecież zależeć los całego przedsięwzięcia.

W przypadku motywacji i zaangażowania respondenci wskazywali na dwutorowość tych cech. W pierwszym przypadku to Project Manager musi wykazywać się chęcią do działania, zaangażowaniem, powinien być wzorem dla swoich podwładnych, pokazać, że naprawdę kocha to co robi. W drugim przypadku badani wskazali na fakt, iż PM musi „zarażać” członków zespołu swoim zaangażowaniem, motywować tych, którzy tracą wiarę w swoje siły i umiejętności.

Co może dziwić, to fakt, iż zdolności organizacyjne i przywódcze znalazły się dopiero na trzecim miejscu z 7% wskazań. Jednak w zestawieniu z powyższymi kompetencjami, wydaje się to zrozumiałe. Trudno wyobrazić sobie profesjonalnego Project Managera, który potrafi właściwie zorganizować harmonogram prac, jednak nie jest w stanie odpowiednio go zakomunikować i zmotywować ludzi do pracy.

W badaniu wskazano jeszcze na szereg innych cech, jak zdolności negocjacyjne, empatia, rozsądek czy wyobraźnia. Jednak trzy powyższe cechy Project Managera są zdecydowanie najważniejsze i niezbędne. Warto zastanowić się, czy w codziennej pracy kierujemy się tymi zasadami, czy o konieczności ich stosowania przypominamy sobie tylko wtedy, gdy coś w projekcie zaczyna szwankować.

Źródło

4pm.pl