Najskuteczniejsze sposoby zdobywania nowych kompetencji

 Najskuteczniejsze sposoby zdobywania nowych kompetencji
Zaskakujące badania Neila Rackhama dowodzą, że 87% wiedzy, którą zdobywamy na szkoleniach, zapominamy w ciągu miesiąca. Ze szkoleń wynosimy masę notatek i materiałów, które tylko zalegają na półkach, bo z powodu braku czasu już do nich nie wracamy. Jak przeciwdziałać tym prawidłowościom? Czy uzupełnienie szkolenia elementami coachingu pozwoli zwiększyć efektywność przyswajanej wiedzy?

Proces coachingowy działa dwojako – i jako narzędzie rozwoju kompetencji, i jako skuteczne dopełnienie szkolenia z określonej specjalizacji. Ogrom wiedzy zdobytej na szkoleniach jest trudny do przyswojenia. Bezpośrednia praca z coachem po szkoleniu zwiększy szanse na lepsze zrozumienie i zapamiętanie wiedzy, a także pomoże efektywniej wykorzystać nowo nabyte umiejętności. Systematyczność spotkań z coachem prowadzi do konsekwentnego przyswajania zdobytej na szkoleniach wiedzy.

Szkolenie pracowników jest niezbędna inwestycją. Według takiej praktyki działa 98% średnich i 80% małych przedsiębiorstw. Z raportu MillwardBrown SMG/KRC wynika, że większość przedsiębiorców (84% średnich i 57% małych firm) wysyła pracowników na różne szkolenia, i te podstawowe, i te podnoszące kompetencje. Jedynie 10% wszystkich firm dba o obecność pracowników na obligatoryjnych szkoleniach.

Eksperci szacują, że około 10-15% firm w Polsce decyduje się uzupełniać tradycyjne szkolenia coachingowymi rozwiązaniami. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych takich firm jest ponad 60%. To trend, którego popularność w Polsce wciąż rośnie i niedługo będzie widoczny na rynku. Jest to działanie pożądane przez pracodawców i pracowników, obojgu przynosząc wymierne korzyści. W coachingu nie ma transferu wiedzy – coach jedynie wskazuje możliwości wykorzystania wiedzy już posiadanej. To czasem dużo bardziej przydatna umiejętność, niż nauka nowych treści.

Źródło

hrstandard.pl