Najlepsze Praktyki Zarządzania Projektami

Wiele firm podejmuje się realizacji projektów, ale najlepsi robią to w profesjonalny, kontrolowany sposób.ISO 21500: 2012 dostarcza instrukcji opartych na najlepszych praktykach. Nowe standardy oferują lepsze zrozumienie zasad, które mają wspierać zarządzanie i ustalić wspólną podstawę, aby porównać standardy projektów i praktyki z innymi.

Zarządzanie projektami różni się od innych działów zarządzania, głównie tym, że:
  • operacje są przeprowadzane przez względnie stabilne grupy, przez powtarzające się procesy i są skupione na utrzymaniu organizacji
  • projekty są wykonywane przez tymczasowy grupy ludzi, są niepowtarzalne i dostarczają unikalnych rzeczy


BS ISO 21500:2012 pozwala na:
  • zrealizowanie strategii organizacji,
  • zdobycie nowych umiejętności,
  • zwiększeniemożliwości oceny i inicjacji projektu,
  • osiągnięciecelów projektu,
  • zwiększenie kompetencji w zarządzaniu.


Taki międzynarodowy standard może być użyty w każdym typie organizacji, prywatnej, publicznej, społecznej, ikażdego typu projektu, niezależnie od jego skomplikowania, rozmiaru lub czasu trwania.

Źródło

www.pmhut.com