Nadchodzą ciężkie czasy dla operatora wyznaczonego

 Nadchodzą ciężkie czasy dla operatora wyznaczonego
Pocztowy operator wyznaczony to, w dużym uproszczeniu, ten który musi świadczyć swoje usługi na terenie całego kraju, zarówno w dużych metropoliach, jak i w małych miejscowościach, położonych z dala od ośrodków miejskich. Taki operator musi również świadczyć swoje usługi przynajmniej pięć dni w tygodniu oraz oferować przystępne dla każdego ceny. Zazwyczaj operatorem wyznaczonym jest narodowa poczta i tak również jest w Polsce, gdzie rolę tę pełni Poczta Polska.

Od momentu liberalizacji rynku pocztowego, czyli od roku 2013 Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego i zgodnie z prawem będzie nim aż do 2025 roku. W tym czasie musi świadczyć obywatelom swoje usługi w sposób ogólnodostępny, bez względu na to, czy jej się to opłaca, czy nie. A niestety, miejsc, w których prowadzenie działalności pocztowej nie jest opłacalne, w szybkim tempie przybywa. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim konsekwencją rozwoju nowoczesnych technologii i coraz mniejszą ilością wysyłanych listów, dokumentów w formie papierowej. Dziś coraz bardziej powszechne są SMS-y, maile, faktury elektroniczne, rozwija się również rynek usług kurierskich, nowe firmy przewozowe powstają na potęgę. Wszystkie te okoliczności nie sprzyjają Poczcie Polskiej, która, jako operator wyznaczony musi spełniać pewne kryteria. Jak więc poradzić sobie z tą, niezbyt optymistyczną sytuacją?

Rozwiązań jest kilka, polski operator wyznaczony niektóre z nich zaczął już wdrażać. Zdaniem specjalistów, metodą na przetrwanie i rozwój jest zaangażowanie się w e-handel. I paradoksalnie, w tym przypadku to małe miejscowości i wsie mogą okazać się źródłem największego przychodu. W tych regionach sieć kanałów sprzedaży jest najbardziej ograniczona, po większe zakupy mieszkańcy muszą jechać do najbliższego miasta. Idealnym rozwiązaniem dla nich są więc zakupy internetowe, które ktoś musi dostarczyć. Jest to rynek, o który Poczta Polska powinna zawalczyć - już dziś wartość e-handlu w kraju szacowana jest na około siedem miliardów euro.

Innym rozwiązaniem może być zaangażowanie się w e-administrację. W krajach takich jak Wielka Brytania i Australia na poczcie można złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, odebrać dowód osobisty, potwierdzać zgodność dokumentu z oryginałem i załatwić wiele innych, urzędowych spraw. Co więcej, w Estonii można na poczcie skorzystać z usług przedstawicielstw e-administracji w specjalnie stworzonych ku temu punktach.Poczta Polska aktywnie wkracza na rynek usług kurierskich, w swoich placówkach prowadzi coraz częściej sprzedaż czasopism, książek, artykułów biurowych, czy też biletów komunikacji miejskiej. Sposobów na ”rozkręcenie” działalności jest więc wiele, ważne jest zaangażowanie w rozwój działalności, aby przetrwać trudny okres i właściwie pełnić obowiązki operatora wyznaczonego.

Źródło

forsal.pl