Motywacyjna podwyżka

 Motywacyjna podwyżka
Portal Pracuj.pl opublikował raport, z którego wynika, iż najczęstszym powodem odmowy podwyżki dla pracownika jest trudna sytuacja finansowa firmy. Dla większości zatrudnionych podwyżka jest motywatorem do dalszej i bardziej efektywnej pracy, a jej odmowa staje się często powodem do zmiany pracy.

Wyniki raportu „Podwyżka bez tabu” pokazują, że aż 70% pracujących Polaków po otrzymaniu podwyżki czuje się zmotywowanych i ma więcej energii do dalszego działania. 31% przyznało, że dodatkowe wynagrodzenie zachęca ich do realizowania kolejnych projektów, a 26% pracujących po podwyżce czuje, że chcieliby zostać w firmie na dłużej. Tylko 16% badanych przyznało, że ich stosunek do pracy po podwyżce nie ulega zmianie.

23% Polaków dostających podwyżkę odkłada ją na konto oszczędnościowe. Najwięcej osób deklarujących taką postawę znajduje się w przedziale wiekowym 18-29. 20% pracujących przeznacza dodatkowe fundusze na dzieci, 15% zainwestowałoby w doszkalanie, a 14% wykorzystałoby na własne rozrywki.

Badania pokazują, że gdy nie otrzymujemy podwyżki, jesteśmy bardziej rozzłoszczeni, niż pokorni. Dla 13% odmowa dodatkowego wynagrodzenia jest bodźcem do poszukiwania lepszej pracy. Tyle samo ankietowanych przyznało, że po odmowie ze strony przełożonego kieruje swoją prośbę o podwyżkę do działu HR lub przełożonych szefa. Biernych w sprawie nieprzyznania dodatkowego wynagrodzenia pozostało 11% badanych.

Źródło

O (nie)przyznawaniu podwyżek