Mood manager - nowy trend wśród pracodawców

 Mood manager - nowy trend wśród pracodawców
10 lat temu czynnikiem decydującym o podjęciu nowej, innej pracy był zakres przyszłych obowiązków (68% wskazań) i oferowane wynagrodzenie (64%). Dziś priorytetem jest dobra atmosfera – liczy się aż dla 94% pracowników. Czy HR-owcy sprostają tym wyzwaniom?

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Systemów Informacyjnych przeprowadziło w2004 r. badanie, które dotyczyło priorytetów w nowym miejscu pracy. Dobra atmosfera liczyła się jedynie dla 53% osób. W ciągu dziesięciu lat potrzeby pracowników tak się zmieniły, że konieczność przyjaznej atmosfery w miejscu pracy wzrosła wśród respondentów o ponad 50%. Trendy te zostały zauważone przez działy HR, które wykorzystują coraz nowocześniejsze metody, by poprawić atmosferę w firmie i zatrzymać w niej najlepszych specjalistów.

Najnowszym trendem jest zatrudnianie specjalnych osób, które dbają o pozytywny klimat w przedsiębiorstwie. Ceneo od dwóch lat zatrudnia osobę na stanowisku mood managera, czyli menedżera ds. dobrego nastroju. W tej firmie jest to funkcja przechodnia i podejmują się jej kolejno pracownicy mający jak najlepsze pomysły na pobudzenie aktywności wśród pozostałych pracowników. Inicjatywa ta cieszy się ogromnym powodzeniem wśród pracowników, a mood managerowie mają wciąż zaskakujące pomysły – organizują włoskie śniadania, czekoladowe warsztaty czy profesjonalny masaż biurowy.

W Future Processing role mood managerów pełni zespół składający się z sześciu osób. Zajmują się oni zagadnieniami związanymi ze szczęściem pracowników i kulturą budującą wśród nich zaangażowanie. Agnieszka Zimończyk, chief happiness officer w Future Processingu, wyjaśnia, że potrzeba stworzenia takiego stanowiska nie była nagła i przypadkowa. To wypadkowa rozwoju firmy i jej ogólnej filozofii. Komunikacja wewnętrzna odbywa się za pomocą portalu do nieformalnych rozmów online i drobnych ogłoszeń. Jest na nim również miejsce na podziękowania i żarty. Co więcej, zespół ds. dobrego nastroju codziennie monitoruje samopoczucie zatrudnionych. Kiedy w ankiecie otrzymuje odpowiedź, że pracuje się dziś „do bani” - nie próżnuje. Do obowiązków zespołu należy również organizowanie olimpiad i konkursów dla całej firmy. Udaje się w nie zaangażować blisko 60% wszystkich pracowników.

Trudno powiedzieć, czy stanowisko specjalisty ds. dobrego nastroju to chwilowa moda czy nowy trend. Pewne jest, ze takie działania nie szkodzą, a pomagają firmie, faktycznie tworząc przyjazną atmosferę i pomagając pobudzić zaangażowanie wśród pracowników.

Źródło

pulshr.pl