Metoda 5S – przez porządek do sukcesu

 Metoda 5S – przez porządek do sukcesu
Celem każdego menedżera powinno być dążenie do usprawnienia pracy i zwiększenia efektywności firmy. Istnieje wiele metod, które pozwalają ten cel osiągnąć, jednak ich wdrażanie wymaga chęci i dobrej woli obu stron, zarówno kadry kierowniczej, jak i samych pracowników. Podobnie jest z metodą 5S, która, aby stała się skutecznym narzędziem, musi zostać zaakceptowana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

5S to skrót od słów, które w języku polskim można przetłumaczyć jako: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Schludność i Samodyscyplina. Metoda ta narodziła się w Japonii i do dziś jest uważana za jedno z głównych źródeł sukcesu, jakie odniosła gospodarka Kraju Kwitnącej Wiśni na przestrzeni lat. 5S to zestaw technik i zasad, dzięki którym możliwe jest ustalenie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. Metoda ta pozwala tak zorganizować stanowisko pracy, aby było ono zdecydowanie bardziej przyjazne pracownikowi, jak również służyło zwiększaniu efektywności jego pracy. Jednocześnie, dbałość o czystość i higienę zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków podczas pracy i awarii urządzeń.

Selekcja to nic innego, jak pozbycie się ze stanowiska pracy wszystkich niepotrzebnych przedmiotów, które zabierają przestrzeń i rozpraszają pracownika. Systematyka , to organizacja elementów stanowiska pracy (narzędzia, dokumenty, instrukcje), sprzyjająca łatwemu ich odnalezieniu i użytkowaniu. Etapu sprzątania nie trzeba szczególnie przybliżać, ma ono na celu utrzymanie wszystkich narzędzi w czystości. Istotne jest także tworzenie harmonogramów sprzątania, dzięki którym wszyscy pracownicy zaangażują się w utrzymywanie czystości w miejscu pracy. Schludność to etap, który ma na celu ustabilizowanie trzech wcześniejszych elementów. W tym momencie należy stworzyć standardy przestrzegania zasad czystości, plany sprzątania i inspekcji. Samodyscyplina to zwieńczenie wszystkich czterech, wyżej wskazanych etapów. Należy zakorzenić w pracownikach chęć do stosowania się do powyższych wytycznych, aby uniknąć szybkiego powrotu do wszechobecnego bałaganu.

Wydawać się może, że metoda 5S to nic innego, jak tylko regularne sprzątanie miejsca pracy. Koncepcja ta wybiega jednak znacznie dalej. Jej wdrożenie w firmie ma na celu doprowadzić do sytuacji, kiedy pracownik szanuje swoje miejsce pracy i przekazany mu do użytkowania sprzęt. Celem 5S jest zmiana mentalności pracowników, uzmysłowienie im, iż w uporządkowanym środowisku pracuje się znacznie bardziej efektywnie, bezpiecznie, a także przyjemnie. Poszukując więc metod zwiększenia zyskowności przedsiębiorstwa, menedżerowie powinni zacząć od tak przyziemnych kwestii, a dopiero w następnej kolejności wdrażać różnego rodzaju strategie i dalekosiężne plany.

ŹRÓDŁA

nf.pl

lean.org.pl