Marketplace – wykorzystanie historycznego modelu biznesowego w dobie Internetu

 Marketplace – wykorzystanie historycznego modelu biznesowego w dobie Internetu
Marketplace jest to miejsce, gdzie spotyka się wielu sprzedających oraz wielu kupujących, po polsku zwane rynkiem lub targowiskiem. Tej platformy internetowej, która słowo „sprzedaż” zastępuję „wymianą” nie należy mylić ze sklepem internetowym.

Historia marketplace’ów jest równie długa jak historia handlu. Marketplace obecnie jest bardzo popularnym terminem, używanym jako określenie modelu biznesowego powstałych w ostatnim czasie startupów. Liczba firm internetowych, odnoszących spektakularne sukcesy pozwala wnioskować, że ten historyczny model biznesowy ma się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się odmienić w krótkim czasie. Nie jest to jednak łatwa ścieżka biznesu. Jest ona bardzo złożona, przede wszystkim ze względu na konieczność pogodzenia dwóch stron. Jednoczesne pozyskiwanie sprzedających i promowanie się wśród kupujących przypomina budowę dwóch zależnych od siebie firm naraz. Przyglądając się charakterystyce dzisiejszych zagranicznych, jak i polskich serwisów sprzedażowych, można wyciągnąć wnioski dotyczące kryteriów, które decydują o sukcesie biznesów typu market place.

Pierwszym z nich jest zwiększenie efektywności rynku. Lata 90. to era ogłoszeń wydawanych w drukowanych gazetach. Przedmioty sprzedawano właśnie za pośrednictwem sekcji papierowych gazet. Wraz z rozwojem technologicznym, zwiększył się dostęp do produktów dotychczas rozproszonych w Internecie lub w ogóle w nim nieobecnych. Możliwy jest również zakupu przedmiotów, niedostępnych na terenie kraju.

Drugim czynnikiem jest premia za pierwszeństwo. Aukcje internetowe, w porównaniu z powstającymi w okolicach 2000 roku portalami czy forami dyskusyjnymi, były wówczas czymś zupełnie nowym. Wyszukiwanie unikalnych produktów w niskich cenach nie tylko zwiększyło efektywność wymiany, ale często było ekscytującym zajęciem, które zanim spowszechniało, doprowadziło do znaczącej popularyzacji platformy.

Kolejne w hierarchii jest zaufanie do platformy. Oceniając z dzisiejszej perspektywy, są to dość proste mechanizmy zabezpieczeń w postaci kodu wysyłanego listownie oraz systemu komentarzy. Sprawiają one jednak, że zarówno kupujący, jak i sprzedający obdarzają się zaufaniem.

Ważnym narzędziem w prowadzeniu biznesu opartego na modelu marketplace jest program komputerowy pełniący funkcję symulatora biznesowego, który naśladuje konkurencyjny, ciągle zmieniający się rynek. Ćwiczenie symulacyjne przy użyciu tego programu umożliwia menedżerom naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych. Program „Marketplace” daje szansę spróbowania swoich sił przy analizie rynku, formułowaniu strategii oraz zarządzaniu nią. Menadżerowie mogą natychmiast obserwować rezultaty swoich działań oraz zdobyć doświadczenie potrzebne przy założeniu firmy.