Magazyn własny, a może zewnętrzny?

 Magazyn własny, a może zewnętrzny?
Podjęcie decyzji o outsourcingu powierzchni magazynowych spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Argumentów przemawiających za taką decyzją jest wiele, jednak warto też zastanowić się, czy nie lepiej dla firmy będzie zainwestować we własny magazyn, który zawsze będzie pod ręką. Ten dylemat pomoże rozwiązać dokładna analiza bieżących potrzeb i możliwości firmy, która powinna podpowiedzieć, jaką drogę należy wybrać.

W kwestii powierzchni magazynowych są dostępne trzy, główne drogi: inwestycja w budowę własnego magazynu, wynajem powierzchni, bądź outsourcing usługi magazynowej operatorowi logistycznemu. Trudno jest określić, która z tych metod jest najlepsza, jest to sprawa dość indywidualna, wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jego potrzeb, możliwości finansowych.

Decyzja o budowie własnego magazynu zazwyczaj dotyczy dużych przedsiębiorstw, których możliwości pozwalają na poniesienie tak ogromnego wydatku, jakim jest urządzenie od podstaw nowej powierzchni magazynowej, wraz z całym jej wyposażeniem. Argumentem przemawiającym za słusznością tej decyzji jest bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Mając w swoim posiadaniu dużą przestrzeń, firmy stają się niezależne od podmiotów trzecich, a pieniądze na ewentualny wynajem magazynów mogą przeznaczyć na bieżące koszty eksploatacyjne własnego magazynu. Tu jednak rodzi się ryzyko konieczności utrzymywania powierzchni magazynowej, nawet jeśli nie jest ona wykorzystywana.

W przypadku outsourcingu magazynu, można przy okazji pozbyć się wszelkiego obowiązku związanego z logistyką towaru. Na rynku dostępne są oferty kompleksowych usług logistycznych, zawierające nie tylko magazynowanie towaru, ale także jego transport do magazynu i z magazynu do klienta, odpowiednie składowanie towaru ze względu na jego specyfikę itd. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, na które zazwyczaj decydują się mniejsze firmy, niemające możliwości budowy własnych powierzchni. Dodatkowym plusem wybrania tej opcji jest uniknięcie kosztów związanych z utrzymaniem pustych powierzchni magazynowych, zmniejszenie kosztów pracowniczych, zwiększenie kontroli kosztów operacyjnych oraz dywersyfikacji ryzyka. Taka powierzchnia nigdy jednak nie będzie w pełni własnością przedsiębiorstwa, które zawsze, w pewnym stopniu, uzależnione będzie od sytuacji innego podmiotu.

Jak widać, wybór właściwej opcji nie jest łatwy. Obie drogi mają swoje plusy i minusy. Dlatego też należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki związane z sytuacją przedsiębiorstwa, poprzedzając podjęcie ostatecznej decyzji. Warto również zasięgnąć porad ekspertów z zakresu logistyki, którzy w fachowy sposób doradzą, która opcja dla firmy będzie najbardziej korzystna.

Źródło

portallogistyczny.com.pl