Młodzi na rynku pracy

 Młodzi na rynku pracy
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim opublikowała raport „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Po raz piaty przyjrzała się zapotrzebowaniu pracowników na rynku pracy. Okazało się, że pracodawcy mają powody do narzekań – potencjalni pracownicy są źle przygotowani do pracy.

W ankiecie online wzięli udział pracodawcy, zatrudnieni i poszukujący pracy, a także studenci, absolwenci i bezrobotni. Wyniki wskazują, że sytuacja ludzi przed 30. rokiem życia jest na rynku pracy bardzo trudna. Głównym problemem jest niedopasowanie profili kandydatów do rynku pracy – uważa tak 80% badanych właścicieli firm. Pomimo wzrostu zapotrzebowania na pracowników, wśród pracodawców istnieje problem z zatrudnieniem tego wartościowego.

Kompetencje i doświadczenie to aspekty wymagane na rynku pracy. Niestety, te nie cechują one zbyt wielu kandydatów. Ponad 25% pracodawców uważa, że ludzie zdolni do pracy nie mają motywacji. Według headhunterów firm rekrutacyjnych, oprócz braku specjalistycznej wiedzy, młodzi ludzi mają problem z kompetencjami miękkimi, interpersonalnymi i organizacyjnymi. Brak im podstawowego przygotowania do pracy, a wiedza zdobyta w szkołach to jedynie teoria, a nie praktyka.

Ludzie przed ukończeniem 30. życia mają o połowę mniejsze szanse na zdobycie godnej pracy, niż ich starsi koledzy, gdyż ich sytuacja jest bardziej niestabilna. Co ciekawe, badanie wykazało, że im wyższe wykształcenie, tym niższy poziom bierności na rynku pracy. Aż 40% osób z takim wykształceniem po kierunkach biurowych i usługowych nie podejmuje aktywności zawodowej. Z tytułem licencjata problem ze znalezieniem pracy ma 17% absolwentów, a tytułem magistra, inżyniera czy absolwenta studiów podyplomowych – około 13-14%.

Raport wskazuje, że młodzi ludzie nie wykazują się przedsiębiorczością – zaledwie 4% z nich prowadzi działalność gospodarczą. Najczęstszym ze zgłaszanych powodów bierności w tej branży jest wysokie opodatkowanie działalności (26% ankietowanych), zbyt duża konkurencja (19%) i uciążliwe przepisy prawne (18%).