Młodzi Polacy chcą zakładać własne firmy

 Młodzi Polacy chcą zakładać własne firmy
Jak wynika z raporty AMWAY 2013, dotyczącego przedsiębiorczości, aż 70 % Polaków jest pozytywnie nastawionych do samozatrudnienia. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku osób do 30. roku życia. Odsetek młodych Polaków, zainteresowanych własną działalnością wynosi 81 % i przewyższa o 4 % średnią w 24 badanych krajach.

Badanie zostało przeprowadzone w 24 krajach w okresie od marca do maja 2013 roku. Wzięło w nim udział ponad 26 tys. osób w wieku od 14 do 99 lat.

Obawa przed niepowodzeniem

Mimo, że nastawienie większości Polaków, szczególnie młodych, do prowadzenia własnej działalności jest pozytywne, nie przekłada się to na liczbę powstających firm. Zjawisko takie zauważalne jest na całym świecie. 76% respondentów z Polski jako powód podaje obawę przed niepowodzeniem.

Wspieranie przedsiębiorców

Aby pomóc w rozwoju gospodarczości, państwo powinno finansowo wspierać nowopowstały biznes. Tak uważa 57% ankietowanych z Polski. 42% respondentów z innych krajów podziela ten pogląd. Innymi pomysłami na wsparcie są: edukacja o przedsiębiorczości i nauczanie umiejętności biznesowych oraz wsparcie mentorskie w środowisku biznesowym.Jako czynniki wpływające na podjęcie decyzji o samozatrudnieniu Polacy podali: nierozbudowaną biurokrację (35%), wsparcie ze strony rodziny i organizacji społecznych (33%) oraz istnienie modeli biznesowych o niskim ryzyku (31%).

Własny biznes? Tak, byle szybko

Z badań wynika, że jeśli myśli się o własnym biznesie warto realizować plany w młodym wieku. Odsetek Polaków pozytywnie nastawionych do przedsiębiorczości maleje wraz z wiekiem respondentów. 81% Polaków poniżej 30. roku życia entuzjastycznie podchodzi do pomysłu o własnym biznesie. Odsetek badanych w wieku 30-59 wynosi 72%. W przypadku osób powyżej 60. lat jest to już niewiele ponad połowa ankietowanych. Dlatego marzenia o własnym biznesie warto wcielić w życie zanim zabraknie nam motywacji.

Źródło

Młodzi Polacy stawiają na samozatrudnienie