Mądre delegowanie zadań

W świecie biznesu funkcjonuje wiele szefów, którzy wszystko chcieliby robić sami. Wynika to głównie z lęku przed dzieleniem się władzą. Tymczasem mądry menedżer powinien czasem zaryzykować i podzielić się obowiązkami z podwładnymi.

Mądre zarządzanie to stopniowe i skuteczne przekazywanie wiedzy i zadań podwładnym. Delegowanie uprawnień to nic innego jak sztuka przekazywania innym pracy tak, by zharmonizować obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność.

Sztuka dzielenia władzy

Niezwykle istotną rzeczą podczas delegowania obowiązków jest wyznaczenie osób, które wykonają określone zadania. Dobry szef powinien znać swoich pracowników – umieć ocenić ich mocne i słabe strony. Musi wiedzieć, kto najlepiej sprawdzi się w kontaktach z klientami, kogo wysłać na delegację, a komu powierzyć opracowanie najnowszej kampanii reklamowej. Kolejnym krokiem podczas delegowania obowiązków, jest nabrnie pewności, że pracownicy zrozumieli co i jak mają wykonać. Podwładni muszą mieć świadomość stawianego przed nim celu. Jednocześnie trzeba ich poinformować z czyjego wsparcia mogą skorzystać w trakcie realizacji zadań.

Korzyści z delegowania obowiązków

Jeżeli pracodawca zdecyduje się oddać część uprawnień swoim pracownikom, zyskuje czas. Może on skupić się na zadaniach najważniejszych, na podejmowaniu decyzji strategicznych, od których zależy kondycja firmy. Delegowanie zadań to też doskonały sposób na motywację pracowników. To znak, że menedżer docenia ich kwalifikacje i umiejętności. Dzięki temu podwładni są bardziej pewni siebie i bardziej się angażują. Poza tym mogą oni podnieść swoje umiejętności i wykazać się kreatywnością. Korzyści z delegowania ma zatem nie tylko menedżer, ale też pracownicy. Zyskuje też sama firma.

Źródło

Coaching, Nr 4/2012 (13)