Logistics Trend Radar DHL na 2016 rok

 Logistics Trend Radar DHL na 2016 rok
Jak zmieni się branża logistyczna w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat? DHL, wiodący światowy dostawca usług logistycznych, ujawnia raport Logistics Trend Radar DHL, w którym wskazuje na 26 trendów, które w najbliższej przyszłości odegrają kluczową rolę w kształtowaniu się branży logistycznej. Na co zwrócono szczególną uwagę?

Jak twierdzą autorzy Raportu: „Przewidywanie nowych trendów jest zawsze zadaniem stanowiącym poważne wyzwanie. Trudno jest stwierdzić z wyprzedzeniem, które trendy będą miały długotrwały wpływ na działalność firm, a które stanowić będą jedynie część krótkotrwałego nurtu (…)” . Dlatego też tak ważne jest regularne tworzenie tego typu raportów, dzięki którym przewidywanie przyszłości nie jest już „wróżeniem z kart”, a wiedzą popartą badaniami. Raport DHL w szczegółowy sposób opisuje te sektory branży logistycznej, które w największym stopniu ulegną przekształceniom, na skutek wkraczających coraz śmielej, nowoczesnych technologii.

Jednym z takich sektorów jest łańcuch dostaw, na którego zmianę największy wpływ będą miały sztuczna inteligencja i personalizacja. Autorzy Raportu prognozują, iż w przyszłości inteligentne łańcuchy dostaw wykorzystujące systemy samouczenia lub samouczenia się z wykorzystaniem komputera, nie będą już dziwić nikogo. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii będzie wywierało ogromny wpływ na łańcuchy dostaw, które osiągną niespotykaną wcześniej wydajność, uzyskają pełen stopień optymalizacji.

Za rozwojem dwóch kolejnych, zdaniem autorów Raportu niezwykle ważnych trendów, stoją zmiany w zachowaniu konsumentów i ponownie pragnienie personalizacji. Te trendy to Batch Size One i On-demand Delivery . Pierwszy z nich odnosi się do badania tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby zapotrzebowanie konsumenta na wysoce spersonalizowane produkty zgrało się z produkcją masową w ciągu nadchodzących i szybko zmieniających się łańcuchów dostaw. Związane jest to przede wszystkim z umiejętnością szybkiego i elastycznego reagowania dostawców na zmiany w czasie i miejscu wytwarzania. Drugie zjawisko, czyli dostawa na żądanie to nic innego, jak możliwość wyboru przez konsumenta czasu i miejsca dostawy towaru dzięki wykorzystaniu elastycznych usług kurierskich.

W Raporcie wiele miejsca poświęcono także zjawisku internetu rzeczy (Internet of Things ), wskazując, że do 2020 roku ponad 50 milionów przedmiotów będzie połączonych z siecią. To daje branży logistycznej ogromne pole do popisu, między innymi w sektorze bezosobowego transportu pojazdami zdalnie sterowanymi.

Jak uważają autorzy Raportu, aż 15 z zaprezentowanych 26 trendów, może ukształtować branżę logistyki już w ciągu najbliższych pięciu lat. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw i ogólnie pojętej logistyki zdali sobie sprawę z tempa i zakresu zachodzących zmian. Ten, kto „prześpi” proces zmian, za kilka lat może już zupełnie nie odnaleźć się w nowym, logistycznym świecie.

Źródło

portallogistyczny.com