Lipiec 2013 miesiącem upadku firm

Z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że w Polsce w lipcu tego roku upadło 98 firm. Rok wcześniej, w tym samym miesiącu upodło ich 75. Od początku roku poinformowano o upadłości 581 przedsiębiorstw, jest to o 7% więcej niż w roku biegłym. Upadające firmy to najczęściej firmy o regionalnej skali działalności, jednak rośnie również liczba upadłości większych od nich spółek.

Autorzy tego raportu twierdzą też, że równie wielkie problemy wyrażone liczbą upadłości ma budownictwo. Z danych wynika również, że duży problem widoczny jest w dystrybucji. W przeciągu jednego miesiąca upadło 20 firm dystrybucyjnych, a prawie połowa hurtowników i producentów powiązana była z budownictwem.

Największa liczba upadłości, bo aż 15, odnotowana została na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. W Małopolsce upadło 14 przedsiębiorstw, a na Śląsku 11. Upadłe firmy na Mazowszu to w większości hurtownicy, podczas gdy w pozostałych wymienionych regionach w statystyce upadłości dominuje budownictwo.

Źródło

Upadłość firm w Polsce. Jest ich coraz więcej