Kto zakłada startupy?

 Kto zakłada startupy?
Firma Deloitte przeprowadziła badanie „Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce”, wykazując, że statystyczny założyciel tego typu firmy w naszym kraju jest płci męskiej, posiada wyższe wykształcenie i ma więcej niż 31, ale mniej niż 40 lat. Co więcej, zatrudnia on ludzi znacznie młodszych i mniej wykształconych od siebie.

92% właścicieli startupów w momencie założenia firmy mieli za sobą doświadczenie w pracy w biznesie, a 75% z nich tytuł magistra. 28% założycieli jest inżynierami, 9% - doktorami, a zaledwie 3% - profesorami. Zdarzają się także założyciele z dyplomem licencjata (17%), a wykształceniem średnim (12%) lub gimnazjalnym i podstawowym (odpowiednio po 1%). Wśród pracowników startupów grupą dominującą (41%) są ludzie w wieku 26-30 lat. Ich średnie wykształcenie jest również na poziomie studiów magisterskich, ale odsetek wynosi tylko 57%. Startupy zatrudniają też licencjatów, inżynierów i doktorów (odpowiednio 10, 15 i 5%), lecz jak dotąd żaden profesor i absolwent szkoły zawodowej nie znalazł w takiej firmie zatrudnienia.

Nie jest tajemnicą, że startupy rozwijają się bardzo prężnie. 56% z nich odnotowało wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat. Dla ponad 30% z nich odsetek przekraczał 20% rocznie. Dla gospodarki największy wpływ mają startupy nastawione na osiągnięcie relatywnie wysokich przychodów w krótkim czasie. 70% z nich zatrudniło w ciągu ostatnich 3 lat nowego pracownika, a 14% tych firm odnotowało wzrost zatrudnienia w ciągu roku o 100%. Najwolniej zaś „rosną” startupy z branży R&D (badawczo-rozwojowej) – tylko 1/3 z nich zwiększyła zatrudnienie.

Analizując stanowiska i funkcje pełnione przez pracowników startupu, wyraźnie widać dominację programistów. Na tym stanowisku pracuje aż 62% zatrudnionych. Dużo jest też sprzedawców (34%), specjalistów ds. marketingu (28%), menadżerów zarządzających spółką, business developerów i osób zajmujących się obsługą klienta (po 25%). Prężny rozwój przekształca startupy w miejsca pracy zatrudniające coraz więcej osób, a stanowiska skierowane są w większości do ludzi młodych. Ten proces spełnia funkcję gospodarczą, bowiem niweluje wysokie wskaźniki bezrobocia wśród najmłodszych grup na rynku pracy. Startupy wpływają nie tylko na ilość, ale na jakość miejsc pracy. Te w startupach wymagają kwalifikacji z zakresu IT, biotechnologii, robotyki, przemysłu kreatywnego czy e-commerce.

Źródło

pulshr.pl