Kto może liczyć na dofinansowanie z UE w latach 2014-2020

 Kto może liczyć na dofinansowanie z UE w latach 2014-2020
Od 2 stycznia 2014 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów z nowych środków Unii Europejskiej. Prawie 73 mld euro zostaną wydane na realizację 16 projektów regionalnych, 8 krajowych i ponadregionalny program Polska Wschodnia.

Priorytetem w rozpoczynającym się w przyszłym roku sześcioletnim programie jest zwiększenie roli wiedzy, kształcenia, innowacji i technologii cyfrowej. Pieniądze z budżetu UE zostaną także przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności, walkę z ubóstwem oraz podnoszenie kwalifikacji przez Polaków.

Kto może liczyć na dofinansowanie

W ramach 25 programóww latach 2014-2020 na dofinansowanie liczyć mogą projekty ukierunkowane na:
  • innowacyjność
  • rozwój przedsiębiorczości
  • budowę autostrad i dróg ekspresowych
  • badania i rozwój
  • uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
  • transport przyjazny dla środowiska
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • edukację, rozwój rynku pracy, walkę z wyłączeniem społecznym


Jak zapewnia minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska premiowane mają być projekty wspierające innowacyjność oraz przynoszące realne korzyści ekonomiczne. Głównym beneficjentem dofinansowań mają być, tak jak w latach poprzednich, przedsiębiorcy i samorządy.

Nowy sposób dofinansowania przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada zmiany w sposobie przyznawania dofinansowania z budżetu UE. Do tej pory fundusze przekazywane były przedsiębiorcom w postaci bezzwrotnej dotacji. Według planów resortu, pieniądze w latach 2014-2020 mają być przekazywane w formie zwrotnych pożyczek na korzystnych warunkach. Z punktu widzenia przedsiębiorców nie jest to korzystne rozwiązanie. Ministerstwo broni jednak tego pomysłu, twierdząc, że dzięki takiemu rozwiązaniu fundusze będą wciąż znajdowały się w obrocie gospodarczym, a spłacane pożyczki pozwolą na pomoc większej liczbie firm.

Źródła

Fundusze unijne dla firm 2014-2020

Środki z UE na lata 2014-2020 coraz bliżej. Wkrótce pierwsze wnioski