Księgowy zawsze potrzebny

Każde przedsiębiorstwo musi prowadzić rozliczenia z urzędem skarbowym, pracownikami oraz zakładem ubezpieczeń społecznych. Poza rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa są zobligowane do prowadzenia ewidencji na potrzeby interesariuszy wewnętrznych (właściciele kapitału, zarząd) oraz zewnętrznych (banki, firmy leasingowe czy GUS). Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów. Część – pełną ewidencję księgową. Jednak zdecydowaną mniejszość stanowią firmy opodatkowane ryczałtowo.

Od młodszego księgowego do dyrektora finansowego

Zapotrzebowanie na osoby zajmujące się księgowością istenieją w każdej firmie. W zależności od formy organizacyjno-prawnej oraz formy rozliczeń z urzędem skarbowym zakres obowiązków księgowych jest różny. Wiążą się z tym poszczególne stopnie kariery księgowego.

  • Młodszy księgowy – na tym etapie doświadczenie nie jest wymagane, możliwość wykonywania tego zawodu mają studenci oraz osoby ze średnim wykształceniem. Do zadań młodszego księgowego należy księgowanie dokumentów i uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej. Osoby te sprawdzają poprawność rachunkową deklaracji, czy sprawozdań oraz przygotowują przelewy bankowe. Średnia zarobków na tym stanowisku wynosi około 2800 zł brutto.


  • Samodzielny księgowy – ten etap wymaga co najmniej dwuletniego doświadczenia na stanowisku księgowego, wykształcenia wyższego lub certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Samodzielny księgowy jest odpowiedzialny między innymi za kontrolę formalną dokumentów księgowych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku to 3500 zł brutto.


  • Główny księgowy – jego zadaniem jest sporządzanie sprawozdań finansowych według przyjętych zasad rachunkowości. Nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów księgowych oraz rozliczenia z instytucjami zewnętrznymi. Średnia zarobków – 8800 zł brutto.


  • Dyrektor finansowy – to już najwyższy szczebel w drabinie kariery księgowego. Osoba na tym stanowisku jest współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania. Nadzoruje pracę działów finansowo-księgowych. Odpowiada za kontakty i współpracę z audytorem i bankami. Średnia zarobków na tym stanowisku to 18000 zł brutto. Im mniejsza jest firma, tym bardziej różnice między poszczególnymi stopniami zanikają. W małym przedsiębiorstwie wystarczy jedna osoba prowadząca ewidencję i rozliczenia z urzędem skarbowym oraz ZUS.


Księgowy to zawód, który zawsze będzie potrzebny w gospodarce rynkowej. Posiadanie umiejętności i wiedzy z akresu księgowości nie oznacza, że można pracować tylko na etacie w dziale księgowości. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić usługi księgowe na zlecenie lub w formie biura rachunkowego. Należy jednak pamiętać, że do tego niezbędne jest posiadanie certyfikatu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Źródło

www.ebiznes.nf.pl