Księgi wieczyste w Internecie

Wprowadzony zostanie nowy system uzyskiwania informacji na temat nieruchomości. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydawać będzie wyciąg z księgi wieczystej, będzie on tańszy od odpisu. Przeglądanie księgi wieczystej będzie możliwe za pośrednictwem Internetu, będzie to można zrealizować po spełnieniu kilku warunków. Księga musi mieć wersję elektroniczną, a dane muszą być zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej na ekranie własnego komputera będzie możliwe po złożeniu elektronicznego wniosku zawierającego prawidłowy numer księgi wieczystej.

Zmiany w ustawie umożliwiają również wyszukiwanie księgi wieczystej w CBDKW przez wskazane w ustawie podmioty publiczne, które będą mogły użyć do tego Internetu.

JAKIE PLUSY?

Nowe możliwości ułatwią i przyspieszą ustalenie majątku dlużnika, co przyczyni się do zwiększenia efektywności egzekucji i bezpieczeństwa finansowego przedmiotów gospodarczych.

Źródło

Dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet