Koszty przy otwieraniu strony www dla przedsiębiorstwa

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej dobrym ruchem jest otworzenie strony www, co w Polsce stało się już standardem. Warto wiedzieć, że założenie strony internetowej dla przedsiębiorstwa związane jest z poniesieniem pewnych kosztów podatkowych.

Strona firmowa

Najprostszą stronę internetową można wykupić w formie abonamentu w wybranym serwisie oferującym takie usługi. Przy większej inwestycji w stronę wybrana firma zleci zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej agencji medialnej, a ta przekaże do dyspozycji klienta panel do zarządzania treścią strony, co pozwoli przedsiębiorcy na dowolne modyfikowanie zawartość strony.

Opublikowanie strony www

Kolejnym wydatkiem poniesionym przy tworzeniu strony internetowej jest zakup domeny odpowiadającej nazwie firmy przedsiębiorcy oraz zdecydowanie się na usługę hostingową. Hosting to miejsce na serwerze, w którym umieszcza się stronę www.

Koszty strony www w kosztach firmowych

Koszty stworzenia i opublikowania strony internetowej są uznawane za koszty ponoszone w związku z uzyskaniem lub zwiększeniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i jako takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Prawa autorskie do strony www

Prawa autorskie do witryny posiadają agencja medialna i graficy przygotowujący stronę i powinny one zostać przeniesione na przedsiębiorcę. Nie są to prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok i wykorzystywane będą przez podatnika na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty związane z tworzeniem stron www nie zostały uwzględnione w ustawie o CIT, co wyklucza ich zaliczenie do wartości niematerialnych i prawnych, dlatego koszty te zaliczane są do kosztów podatkowych.

VAT od strony www

Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od wydatków na stworzenie strony www, zakup domeny i usługi hostingowej. Odliczenie dokonuje się za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Źródło

http://www.biznes-firma.pl