Korzyści z ubezpieczenia GAP

Sprzęt leasingowany powinien zostac odpowiednio ubezpieczony. Daje nam to pewność, że w przypadku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy wartość odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia mienia nie pokryje całości kosztów, które bylibyśmy zobowiązani ponieść w związku z utratą maszyny. Ubezpieczenie GAP (ubezpieczenie od ryzyka utraty wartości) całkowicie chroni przed takimi sytuacjami. Klient ma gwarancję wypłaty 20% wartości początkowej ceny finansowanej maszyny. Po dodaniu odszkodowania uzyskanego w ramach ubezpieczenia mienia, suma wypłat z ubezpieczeń zapewni spłatę zobowiązania leasingowego oraz będzie podstawą wkładu własnego na kolejne urządzenie. W przypadku zaistnienia zdarzenia ochroną ubezpieczeniową jest objęta zarówno wartość użytkowanego sprzętu, jak i dodatkowe koszty i wydatki związane ze zdarzeniem.

Ile to kosztuje?

Ubezpieczenie GAP oferowane np. przez BZ WBK Leasing obejmuje szeroki wachlarz maszyn i urządzeń finansowanych leasingiem lub pożyczką: maszyny rolnicze, sprzęt budowlany, elektroniczny, urządzenia medyczne czy poligraficzne. Jego koszt zależy od wartości finansowanego przedmiotu oraz okresu ochrony ubezpieczeniowej. GAP oferowane przez BZ WBK Leasing został przygotowany wspólnie z Genworth Financial, jedną z wiodących globalnych firm specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego konsumentów.

Źródło

Po co ubezpieczenia GAP?